Yazı İşleri İş Akış Şemaları

T.C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Yazı İşleri İş Akış Şemaları

 

 

 Kalite Güvence Süreçleri İş Akış Adımları

 İndir 

 Resmi Yazışmalar Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

 Evrak Kayıt Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

 Anabilim Anasanat Dalı Kurul Kararları Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

 Bilgi Edinme Talebi Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

 İzin Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

 Burs Talebi Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

 Göreve Başlama Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

  Görevden Ayrılma İstifa Süreci İş Akış Adımları

 İndir 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)