Sınav Öncesi İşlemleri ve Sınav Süreci

Tez Savunma Sınavı Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler ve Hazırlanması Gereken Belgeler

 

1. Tezin Hazırlanması

Öğrenci, "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu" ve “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Şablonu”na göre tezini hazırlar. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında ve sonrasında Tez Savunmasına girecek olan veya Dönem Projesini teslim edecek olan öğrencilerimizin çalışmalarını bu şablona göre hazırlamaları gerekmektedir. (Bakınız Ek-1 ve Ek-2).

 

2. Savunma Öncesi Tezin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarafından İncelenmesi:

Tamamlanmış ve savunmaya hazır olan tezin spiral ciltli bir kopyası veya pdf formatındaki dijital kopyası şekilsel inceleme için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Birimine getirilir veya leekayitcomu.edu.tr adresine mail olarak gönderilir. Tez Birimi tarafından şekilsel olarak incelenen ve imzalı onay verilen tez için savunma işlemleri başlatılır. (Bakınız Ek-3).

 

3. Turnitin Benzerlik Raporu:

Danışman öğretim üyesi tezi inceleyip kontrol ettikten sonra, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması ve Dönem Projesi İntihal Raporu Uygulama Esasları kapsamında, Turnitin Programı ile tezin Kaynakça dahil ve Kaynakça hariç olmak üzere benzerlik raporlarını alır ve benzerlik kontrolünü gerçekleştirir. Alınan rapordaki benzerlik oranı tüm tezde kaynakça dâhil %30’u, kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir. Turnitin Benzerlik Raporlarının çıktıları alınarak benzerlik oranının bulunduğu sayfalar tez danışmanı ve öğrenci tarafından imzalanır.

Turnitin hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

4. Tez Savunma İşlemlerinin Başlatılması, Tez Savunma Sınav Jürisinin Oluşturulması:

Öncelikle öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için asgari kredi ve AKTS koşullarını sağlamış olması gerekmektedir. Bunun dışında doktora öğrencilerinin (Sosyal, Eğitim ve Sağlık alanındaki 2020-2021 güz yarıyılından itibaren kayıtlı öğrenciler, Fen Bilimleri alanındaki tüm öğrenciler için geçerlidir) ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 60. Maddesinin 3. bendinde yer alan yayın şartını sağlaması; yüksek lisans öğrencilerinin (Sosyal, Eğitim ve Sağlık alanındaki  2020-2021 güz yarıyılından itibaren kayıtlı öğrenciler, Fen Bilimleri alanındaki tüm öğrenciler için geçerlidir) ise 45. Maddenin 4. bendinde yer alan şartları sağlaması gerekmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Yayın şartları için lütfen tıklayınız.

Doktora mezuniyeti ile ilgili Anabilim dallarının belirlediği indeksler için lütfen tıklayınız.

Asgari şartları sağlayan öğrencinin Tez Savunma Sınavının geçekleşebilmesi için tez danışmanının ilgili anabilim dalı başkanlığına Tez Savunma Sınav Jürisi Önerisinde bulunması gerekmektedir. Bunun için tez danışmanı; Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi Öneri Formu ile formun ekinde bir adet tez, imzalanmış Turnitin raporları, Bilimsel Yayın Koşulu Beyan Formunu ve Ek-3 te yer alan Savunma Öncesi Şekilsel Olarak Tez İnceleme Formunu (Tez Birimi tarafından imzalı onaylanan) ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim eder. Anabilim Dalı Başkanlığı ise teslim aldığı evrakları anabilim dalı kurul kararı ile birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne gönderir.

Formların Enstitüye teslim edildiği tarih ile önerilen Tez Savunma Sınav tarihi arasında en az 15 gün süre bulunmalıdır. (Bakınız Ek-3, Ek-4, Ek-8).

 

5. Tezlerin Jürilere Dağıtılması: 

Enstitü Tez Birimi tarafından şekilsel olarak incelenen ve onay verilen tez, öğrenci tarafından asıl ve yedek jüri üyelerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tez savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce basılı veya dijital olarak teslim edilir. Öğrencinin bu süreçte tezin jüri üyelerine teslim edildiğini gösteren Tez Jürisine Teslim Tutanağını tüm jüri üyelerine imzalatması gerekmektedir. İmzalatılan tutanak savunma sınavından sonra sınav tutanakları ile birlikte, Enstitü Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. (Bakınız Ek-5).

 

6. Tez Savunma Sınav Süreci: 

Öğrenci Tez Savunma Sınav Jürisi karşısında, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tarih, saat ve yerde, belirlenen yöntem ile (yüz-yüze veya video-konferans) Tez Savunma Sınavına girer. Tez savunma sınavında kullanılmak ve sınav sonrasında ilgili Anabilim Dalına teslim edilmek üzere; bir adet Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı ve sınava katılan her jüri üyesi için birer adet Tez İnceleme Kişisel Raporu’nun eksiksiz doldurulup sınav anında hazır bulundurulması gerekmektedir. (Bakınız Ek-6 ve Ek-7).

Ayrıca tez teslimi aşamasında kullanılacak olan belgelerin de bu süreçte hazırlanması ve imzalarının tamamlanması gerekmektedir. (Bakınız tez teslimi sayfası)

 

7. Tez Savunma Sınavı Sonrasında Yapılması Gereken İşlemler:

Tez savunma sınavı tamamlandıktan sonra Tez Jürisine Teslim Tutanağı, Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı ve Tez İnceleme Kişisel Raporları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilir. Bu evrakların Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim süresi Tez Savunmasını yüz yüze yapan öğrenciler için 3 iş günü, tez savunmasını online olarak yapan öğrenciler için ise 10 iş günüdür. Anabilim Dalı Başkanlığı’nca teslim alınan evrakları ÜBYS üzerinden üst yazı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilir. Sınav evraklarının ıslak imzalı orijinalleri de öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Enstitüye teslim edilir.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)