Tez Teslim Süreci

Tez Teslim Süreci ve Yapılması Gereken İşlemler

Tez Savunma Sınavı sonunda Tez Jürisi tarafından tezi “Başarılı” bulanan öğrencilerin tez teslim süreci başlamaktadır. Tezi başarılı bulunan öğrenci ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, sınav tarihinden itibaren bir ay içerisinde tezini enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu bir aylık süre içerisinde tez savunma sınav jürisinin önerileri doğrultusunda tez üzerinde son düzenlemeler yapılarak teslim sürecinin başlatılması gerekmektedir. Son düzenlemelerin sonunda şekilsel ve içerik olarak tamamlanan tezin basımı için enstitüden onay alınması gerekmektedir. Tezin basıma uygun olduğuna dair onay almak için aşağıda listelenen formlar ile Enstitü Tez Birimine başvuruda bulunmak gerekmektedir.

 

Basım ve Teslim Onayı için Hazırlanması Gereken Belgeler

Aşağıda listelenen dört adet belge tezin basım ve teslim onayı için hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler aynı zamanda tez teslimi işlemleri için de kullanılacağından tez birimine diğer evraklar ile birlikte teslim edilmek üzere öğrenci tarafından saklanmalıdır.

1- Tamamlanmış Tez:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına göre düzenlenmiş pdf formatında veya spiral ciltli tez kopyası.

2- Savunma Öncesi Şekilsel Olarak Tez İnceleme Formu

Savunma sınavı öncesinde Enstitü Tez Birimi tarafından imzalanan form (Bakınız Ek-3).

3- Savunma Sonrası Şekilsel Olarak Tez İnceleme Formu

Bu form öncelikle tez danışmanı tarafından doldurulup sorasında ilgili Enstitü Müdür Yardımcısının onayına sunulacaktır (Bakınız Ek-13).

4- Turnitin Benzerlik Raporları:

Tez Danışmanı tarafından Savunma Sınavı sonrasında tezin son hali üzerinden alınan ve imzalanarak onaylanan Kaynakçalı ve Kaynakçasız Turnitin Benzerlik raporları (Oranın yazılı olduğu sayfalar).

 

Enstitü Tarafından Basım İçin Onay Verilen Tezlerin Teslimi

Tez teslimi işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanması gereken ve Lisansüstü Eğitim Enstitü Tez Birimine teslim edilmesi gereken evraklar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

 

1- İki Adet Ciltlenmiş Tez veya Tezin pdf Formatında Hazırlanmış Dijital Hali

Tezin dijital kopyası CD olarak teslim edilmelidir. CD içerisinde iki adet pdf formatında tez dosyası bulunmalıdır. CD içerisinde yer alan pdf dosyalarından biri imzaları ve özgeçmiş gibi kişisel bilgileri içeren sayfaların bulunduğu dosya olmalıdır. CD içerisindeki diğer pdf dosyasında ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hiçbir kişisel verinin (imza, T.C. Kimlik No, Özgeçmiş, E-posta Adresi, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, ORCID vs.) bulunmaması gerekmektedir.

Toplamda 2 adet CD hazırlanmalıdır ve her bir CD içerisindeki dosyalar aşağıdaki gibi olmalıdır. CD’lerin içerisinde “Özet”, “Abstract”, imzalanmış “Tez Veri Giriş Formu”, tezin imzalı ve Onay Sayfalı hali ile tezin imzasız hali şeklinde toplam 5 dosya olmalıdır.

Bu dosyalar CD ‘ye kaydedilirken “adi_soyadi_ozet.pdf”, “adi_soyadi_abstract.pdf”, “adi_soyadi_tezverigirisformu.pdf”, “adi_soyadi_imzalitez.pdf” olarak isimlendirilmelidir. Tezin imzasız hali ise “referansnumarası.pdf” olarak kaydedilmelidir. Bu dosya Ulusal Tez Merkezine yüklenecek olan dosyadır.

 

1. Dosya: Türkçe Tez Özeti

Bu dosya CD’ye adi_soyadi_ozet.pdf adıyla kaydedilmelidir.

2. Dosya: İngilizce Tez Özeti

Bu dosya CD’ye adi_soyadi_abstract.pdf adıyla kaydedilmelidir.

3. Dosya: İmzalanmış Tez Veri Giriş Formu

Bu dosya CD’ye adi_soyadi_tezverigirisformu.pdf adıyla kaydedilmelidir.

4. Dosya: Tezin Son Hali (İmzalı)

Tez Onay Sayfasının imzalı hali taranıp pdf formatında tez içerisine eklenmelidir. Bu dosya CD’ye adi_soyadi_imzalitez.pdf adıyla kaydedilmelidir.

5. Dosya: Tezin Son Hali (İmzasız)

Bu dosya CD’ye referansnumarası.pdf adıyla kaydedilmelidir. Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenecek olan bu dosya içerisinde Tez Onay Sayfası olmamalı, Etik Beyan Sayfası imzasız olmalı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İmza, T.C. Kimlik No, Özgeçmiş, E-posta Adresi, Ev-İş Adresi, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, ORCID vs. gibi hiçbir kişisel verinin bulunmaması gerekmektedir.

Ek-14A’da yer alan CD’lerin Hazırlanması Dosyasında yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan CD’ler Enstitü Tez Birimine DVD kutusu içerisinde teslim edilmelidir (Bakınız Ek-14A, Ek-14B, Ek-14C).

 

2- Bir Adet "Etik Beyan Formu".

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Etik Beyan Formu öğrenci tarafından doldurularak imzalanır ve tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-9).

 

3- Üç Adet “Tez Veri Giriş Formu”.

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Tez Veri Giriş Formu öğrenci tarafından doldurularak imzalanır ve tez birimine teslim edilir. Tez Veri Giriş Formu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’ne üye girişi yapılarak doldurulması gerekmektedir. Üç adet hazırlanması gereken bu form ciltlenmiş veya dijital olarak teslim edilen tezin yanında Enstitüye teslim edilmelidir. Tez Veri Giriş Formunun Tez ile birlikte ciltlenmemesi veya CD içerisine eklenmemesi gerekmektedir.

 

4- Üç Adet “Jüri Onay Formu”.

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Tez Savunma Sınavı sonrası Jüri üyeleri tarafından imzalanmış olan Jüri Onay Formu öğrenci tarafından tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-10).

 

5- Üç Adet “Tez Onay Sayfası”.

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Üç adet Tez Onay Sayfası öğrenci tarafından doldurularak tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-11).

 

6) Öğrenci Kimlik Kartı.

Öğrenci Kimlik Kartı öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere tez birimine teslim edilir. Öğrenci Kimlik Kartı kayıp ise, herhangi bir yerel gazeteye verilmiş bir kayıp ilanını gösteren gazete sayfası Öğrenci Kimlik Kartı yerine teslim edilebilir.

 

7) Diploma Kabı Ücreti Dekontu.

Öğrenci diplomasını yapay deri kaplı diploma kabı içerisinde teslim almak istiyorsa, aşağıda verilen IBAN numaralarından herhangi birine diploma kabı bedeli olan 30 TL yatırdığını gösteren Banka Dekontu veya ATM makbuzunu enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi: TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01

Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03

 

8) Turnitin Benzerlik Raporu

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere öğrencinin tez danışmanı tarafından Savunma Sınavı sonrasında tezin son hali üzerinden alınan ve imzalanarak onaylanan Kaynakçalı ve Kaynakçasız Turnitin Benzerlik raporları (Oranın yazılı olduğu sayfalar) tez birimine teslim edilir.

 

9) Bir Adet Savunma Öncesi Şekilsel Olarak Tez İnceleme Formu

Tez Birimi tarafından savunma sınavı öncesinde imzalanan bu form öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-3).

 

10) Bir Adet "Savunma Sonrası Şekilsel OlarakTez İnceleme Formu"

Tez danışmanı ve ilgili Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan bu form öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere tez birimine teslim edilir (Bakınız Ek-13).

 

11) Bir Adet "Tez Teslim Formu"

Öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere sırasıyla öğrencinin, tez danışmanının ve tezleri enstitü adına teslim alan personelin imzalaması gerekmektedir (Bakınız Ek-12).

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)