Kalite Güvence Politikası

KALİTE GÜVENCE POLİTİKAMIZ

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü;

Üniversitemizin belirlemiş olduğu kalite odaklı, girişimci ve yenilikçi bir üniversite anlayışıyla bölgesinde en iyi üniversite olmak, ülkemizde ve dünyada güçlü bir bilim kurumu haline gelmek hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ülkemizin lisansüstü eğitim sürecine kaliteli hizmet ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla katkı sağlamayı hedeflemiştir.

 

Bu hedeflerimiz doğrultusunda;

  • Yükseköğretim kurumun belirlediği ilkeler çerçevesinde lisansüstü programlarımızda yürütülmekte olan Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin kalitesinin iyileştirilmesini,
  • Araştırma Faaliyetlerinde; AR-GE çalışmalarına, öncelikli ve interdisipliner araştırma alanlarına yönelik çalışmaların desteklenmesini,
  • Yükseköğretim kurumunun ilkeleri doğrultusunda lisansüstü program sayısının arttırılmasını,
  • Tüm lisansüstü programların tanınırlığını sağlayarak, öğrenci sayısının arttırılmasını,
  • Lisansüstü programlarda uluslararası öğrenci sayısının arttırılmasını,
  • Farklı disiplinler içeren lisansüstü programlarla lisansüstü eğitime bakış açısını geliştirilmesini,
  • Farklı sektörlerde görev yapan bireylerin uzaktan eğitim imkanlarıyla akademik gelişimlerine katkı sağlayan iş dünyasının gereksinimlerini karşılayan lisansüstü programlarla sektöre katkı sağlamayı,
  • Diğer üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarıyla bilimsel ve eğitim alanında işbirliklerinin geliştirilmesini,
  • Öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize daha modern ve verimli şartlarda hizmet vermeyi,
  • Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini elektronik ortamda takip etmelerini sağlayan Öğrenci Bilgi Sistemini daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamayı,

İlke edinmiştir.

Ekler

ÇOMÜ LEE Kalite Güvence Poltikası.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)