Anabilim/Anasanat Dalları

Anabilim Dalı (Sosyal Bilimler Alanı)

Program

Arkeoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Arkeoloji Doktora Programı

Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı

Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim 

Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim 

Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Avrupa Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Avustralya ve Pasifik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Balkan AraştırmalarıTezli Yüksek Lisans Programı

Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce

Coğrafya Anabilim Dalı

Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı

Coğrafya Doktora Programı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - İkinci Öğretim

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

Davranış Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Davranış Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Değerler Eğitimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 Değerler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
Ekonometri Anabilim Dalı

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı

Felsefe Anabilim Dalı

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı

Dinler Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

Gazetecilik Anabilim Dalı

Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

Grafik Tasarım Anasanat Dalı

Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat Anabilim Dalı (SBF) 

İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Anabilim Dalı (BİİBF)

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Doktora Programı

İşletme Anabilim Dalı (BİİBF) 

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

İşletme Doktora Programı

Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

İşletme (SBF)

Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı

Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı

(Disiplinlerarası)

Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Kent ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Kamu Yönetimi Doktora Programı

Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı

(Disiplinlerarası)

Kültürel Miras Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Kıyı Bölgeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı

(Disiplinlerarası)

Kıyı Bölgeleri ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Su Altı Kültürel Mirasını Koruma Anabilim Dalı

(Disiplinlerarası)

Su Altı Kültürel Mirasını Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı
Maliye Anabilim Dalı

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı

Maliye Doktora Programı

Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı

(Disiplinlerarası)

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı

Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Osmanlı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Osmanlı Arkeolojisi Doktora Programı

Müzik Anasanat Dalı

Müzik Tezli Yüksek Lisans Programı

Müzik Sanatta Yeterlilik Programı

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Radyo, Televizyon ve Sinema Doktora Programı

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Resim Anasanat Dalı

Resim Tezli Yüksek Lisans Programı

Resim Sanatta Yeterlik Programı

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans %30 İngilizce
Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sanat Tarihi Doktora Programı

Seramik ve Cam Anasanat Dalı

Seramik Tezli Yüksek Lisans Programı

Seramik Sanatta Yeterlik Programı

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Doktora Programı

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

Turist Rehberliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyoloji Doktora Programı

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans programı
Şarkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Şarkiyat Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarih Anabilim Dalı

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Doktora Programı

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı

İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Hadis Tezli Yüksek Lisans Programı

Tefsir Tezli Yüksek Lisans Programı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı

Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim

Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Yeni Medya ve İletişim Tezli Yüksek Lisans Programı
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

 

Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Alanı)

Program

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Bahçe Bitkileri Doktora Programı

Disiplinlerarası Balıkçılık ve Akuakültür Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Disiplinlerarası Balıkçılık ve Akuakültür Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Bitki Koruma Anabilim Dalı

Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı

Bitki Koruma Doktora Programı

Biyoloji Anabilim Dalı

Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Biyoloji Doktora Programı

Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı(İngilizce)(Disiplinlerarası)

Biyomoleküler Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce

Biyomühendislik Anabilim Dalı

Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı 

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Çevre Mühendisliği Doktora Programı - İngilizce

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı  (Disiplinlerarası) 

Doğal Kaynaklar Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Enerji Teknolojileri Doktora Programı

Fizik Anabilim Dalı

Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizik Doktora Programı 

Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Gayrimenkul Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı

Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Gıda Güvenliği ve Kalitesi Tezli Yüksek Lisans Programı

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Gıda Mühendisliği Doktora Programı

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı 

Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı

Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Jeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Jeoloji Doktora Programı

Kimya Anabilim Dalı

Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Kimya Doktora Programı

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kimya Mühendisliği Doktora Programı

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Matematik Anabilim Dalı

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik Doktora Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı - İngilizce

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı

Su Ürünleri Anabilim Dalı

Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Su Ürünleri Doktora Programı

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora Programı

Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce

Su Ürünleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Su Ürünleri Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı

Su Ürünleri Temel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı

Su Ürünleri Temel Bilimler Doktora Programı

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doktora Programı

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Tarım Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarım Ekonomisi Doktora Programı

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Doktora Programı

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı

Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Programı

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarla Bitkileri Doktora Programı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Programı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doktora Programı

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Yaban Hayatı ve Ekolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Yaban Hayatı ve Ekolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Zootekni Anabilim Dalı

Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı

Zootekni  Doktora Programı

 

Anabilim Dalı (Eğitim Bilimleri Alanı)

Program

Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı(Disiplinlerarası)

Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Doktora Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı

Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim

Sınıf Eğitimi Doktora Programı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Coğrafya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Doktora Programı

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Japon Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı %30 İngilizce

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı %30 İngilizce

 

Anabilim Dalı (Sağlık Bilimleri Alanı)

Program

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizyoloji Doktora Programı

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı

Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Anabilim Dalı

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Perfüzyon Doktora Programı

Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

İlk ve Acil Yardım Tezli Yüksek Lisans Programı

Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Rekreasyon Anabilim Dalı

Rekreasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Spor Bilimleri Doktora Programı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Tıbbi Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Tıp Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı