Programlar ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğretim Planı için lütfen tıklayınız.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü program tanımı ve yeterlilikleri için lütfen ilgili programa tıklayınız.

 

Anabilim Dalı (Sosyal Bilimler Alanı ) Program
Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Arkeoloji Doktora Programı
Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim 
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim 
Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Avrupa Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Avustralya ve Pasifik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Balkan AraştırmalarıTezli Yüksek Lisans Programı
Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce- 
Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı
Coğrafya Doktora Programı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - İkinci Öğretim
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı
Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 
Davranış Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Davranış Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı
Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
Dinler Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
İktisat Anabilim Dalı (SBF)  İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat Anabilim Dalı (BİİBF) İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat Doktora Programı
İşletme Anabilim Dalı (BİİBF)  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
İşletme Doktora Programı
Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
İşletme (SBF) Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı

Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı

(Disiplinlerarası)

Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Kamu Yönetimi Doktora Programı

Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı

(Disiplinlerarası)

Kültürel Miras Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Maliye Anabilim Dalı Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı
Maliye Doktora Programı
Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı
Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı
Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Osmanlı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Osmanlı Arkeolojisi Doktora Programı
Müzik Anasanat Dalı Müzik Tezli Yüksek Lisans Programı
Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Resim Anasanat Dalı Resim Tezli Yüksek Lisans Programı
Resim Sanatta Yeterlik Programı
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans %30 İngilizce
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sanat Tarihi Doktora Programı
Seramik Anasanat Dalı Seramik Tezli Yüksek Lisans Programı
Seramik Sanatta Yeterlik Programı
Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Seyahat işletmeciliği ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Doktora Programı
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans programı
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarih Doktora Programı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı
Hadis Tezli Yüksek Lisans Programı
Tefsir Tezli Yüksek Lisans Programı
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı
Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 
Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

 

Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Alanı) Program
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Bahçe Bitkileri Doktora Programı
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Bitki Koruma Anabilim Dalı Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı
Bitki Koruma Doktora Programı
Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyoloji Doktora Programı
Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı(İngilizce)(Disiplinlerarası) Biyomoleküler Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce
Biyomühendislik Anabilim Dalı Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı 
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Çevre Mühendisliği Doktora Programı- İngilizce
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı  (Disiplinlerarası)  Doğal Kaynaklar Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Enerji Teknolojileri Doktora Programı
Fizik Anabilim Dalı Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizik Doktora Programı 
Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gayrimenkul Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı
Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gıda Güvenliği ve Kalitesi Tezli Yüksek Lisans Programı
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Gıda Mühendisliği Doktora Programı
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı  Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı
Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Jeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Jeoloji Doktora Programı
Kimya Anabilim Dalı Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
Kimya Doktora Programı
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Kimya Mühendisliği Doktora Programı
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Matematik Anabilim Dalı Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı
Matematik Doktora Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (İngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı - İngilizce
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı
Su Ürünleri Anabilim Dalı Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Doktora Programı
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora Programı
Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Su Ürünleri Temel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Temel Bilimler Doktora Programı
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doktora Programı
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarım Ekonomisi Doktora Programı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Doktora Programı
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı

Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Programı
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarla Bitkileri Doktora Programı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Programı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doktora Programı
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Zootekni Anabilim Dalı Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı
Zootekni  Doktora Programı

 

Anabilim Dalı (Eğitim Bilimleri Alanı) Program
Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı(Disiplinlerarası) Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Doktora Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim
Sınıf Eğitimi Doktora Programı
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarih Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Türkçe Eğitimi Doktora Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Japon Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

 

Anabilim Dalı (Sağlık Bilimleri Alanı) Program
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji Doktora Programı
Antranörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programı
Perfüzyon Doktora Programı
Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İlk ve Acil Yardım Tezli Yüksek Lisans Programı
Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri Doktora Programı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tıbbi Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  Tıp Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ekler

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğretim Planı.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)