Tezlerin E-Posta Gönderilmesi

Enstitümüz Lisansüstü Programlarında (tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik) tez savunma sınavı öncesinde yapılacak işlemler Enstitümüz web adresinde bulunan "https://lee.comu.edu.tr/tez-islemleri/sinav-oncesi-islemleri-ve-sinav-sureci-r53.html" ve açıklanan; savunma öncesi tezin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından incelenebilmesi için pdf formatındaki dijital kopyası ve savunma öncesi şekilsel inceleme formu doldurularak gönderilecek mailin açıklama kısmına Tezin Adı; Danışman Adı, Anabilim Dalı Adı, Program Adı (... Tezli Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik) belirtilerek leekayitcomu.edu.tr adresine drive dosyası olmadan pdf olarak yükleyip mail atılması gerekmektedir.

Tez Savunma Sınavı sonucunda Tez Jürisi tarafından tezi başarılı bulunan öğrencilerimizin tez teslim sürecinde de;

Eğitim ve Sosyal Bilimler Alanında (Doç. Dr. Derya GİRGİN), 

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanında (Dr. Öğr. Üyesi İsmail Onur TUNÇ) 

sorumlu Enstitü müdür yardımcılarına mail atma aşamasında ise; atılacak mailin açıklama kısmına Anabilim/Anasanat Dalı Adı, Program Adı (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) Tez Adı, Danışman Adını belirterek, drive dosyası olmayan PDF formatında, Turnitin Benzerlik Raporlarının kaynakçalı, kaynakçasız tüm sayfalarının imzalanarak (alınan raporda benzerlik oranı tüm tezde kaynakça dahil %30'u kaynakça hariç %20'yi geçmemelidir) eklenerek mail atılması gerekmektedir.