Öğrenciler İçin Formlar

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde geçekleştirmek istediğiniz iş ve işlemler ile ilgili hazırlanan formlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Ekler

Anket-Ölçek Araştırması Başvuru Formu.docx
Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi.pdf
Bilimsel Yayın Koşulu Beyan Formu.doc
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi.doc
Ders Ekleme-Bırakma Kayıt Formu.doc
Ders Saydırma İstem Formu.docx
Diğer Kurumlardan Ders Alma İstem Dilekçesi.doc
Doktora Tez Adı Değişikliği Formu.doc
Doktora Tez Önerisi Savunma Sonuç Tutanağı.doc
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi.doc
Genel Amaçlı Dilekçe Örneği.doc
Kayıt Açtırma Dilekçesi.doc
Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx
Kayıt Sildirme Dilekçesi.docx
Mazeret Sınavı Hakkı İstem Dilekçesi.doc
Mazeretli Kayıt Dilekçesi.docx
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi.doc
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu.doc
Program Dışından Ders Alma İstem Dilekçesi.doc
Programlar Arası Geçiş İstem Dilekçesi (Tezli-Tezsiz).doc
Savunma Öncesi Tez İnceleme Formu .docx
Savunma Sonrası Şekilsel Olarak Tez İnceleme Formu.docx
Seçmeli Ders Saydırılması İstem Formu.docx
Tez Danışmanı Atanması İstem Dilekçesi.doc
Tez Jürisine Teslim Tutanağı.doc
Tez Öneri Formu.docx
Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Beyan Formu.docx
Türkiye Mezunları Bilgi Formu.docx
Yatay Geçiş İstem Dilekçesi.docx
Yüksek Lisans Tez Adı Değişikliği Dilekçesi.doc
Yüksek Lisans Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi.doc