İdari Personel & Görev Dağılımı

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Mesai Saatleri

   Sabah

          08:00 - 12:00

   Öğleden Sonra

          13:00 - 17:00

 

 

Enstitümüz personellerinin görev dağılımları ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

0 286 218 00 18 Santral Numarasından aşağıda belirtilen dahili numaraları tuşlayarak Enstitümüze ulaşabilirsiniz.

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

E-Posta

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İdari Yönetici

31902

asungucomu.edu.tr

Saliha ÖZDEMİR

Şef

Öğrenci İşleri Koordinatörü (Sosyal –Eğitim)

 - Öğrenci İşleri ile ilgili Yönetim Kurulları Kararları ve Yazışmaları

 - Öğrenci İşleri ve Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak gelen evrakları kontrol edip işlenmesini sağlamak.

 - KVKK Sorumlu Görevlisi

 - Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

31906

sozdemircomu.edu.tr

Nurcan UZUNCA

Şef

Tez Birimi / Arşiv Sorumlusu

 - Enstitü öğrencilerinin tez savunma öncesi ve sonrası Tezlerini şekilsel olarak kontrol etmek ve onaylamak

 - YÖK Ulusal Tez Merkezine tezleri girmek, dönem sonlarında tez  cd’lerini Enstitü Tez arşivine ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına göndermek.

31908

nuzuncacomu.edu.tr

Hüseyin GÜNAY 

Müdür Sekreteri

 - Enstitü Müdürünün Sekreterlik işlemlerini yapmak,

 - Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 *İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Arzu ÖZKAN veya Hilal KEŞAN bakacaktır. 

31900

hgunaycomu.edu.tr

Eray ÇALIŞIR

Şef V.

- Web Sorumlusu

 * Enstitü Web Sayfasının (lee.comu.edu.tr) içeriklerinin hazırlanması, yayımlanması, takibi,

- Basın, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Sorumlusu,

 * Enstitü haberlerinin hazırlanması, Enstitü sosyal medya hesaplarının yönetilmesi

 - Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının Tarih Girişlerinin yapılması,

 - Video Konferans Sınav Şifrelerinin verilmesi ve takibinin yapılması,

 - Diplomaların hazırlanması,

 - Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 *İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

31906

eraycalisircomu.edu.tr

Nimet İNAL

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri/ Arşiv Görevlisi (Sosyal-Eğitim)

 - Enstitü Kurulu / Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

 - Enstitü Yazışmaları,

 - Lisansüstü Enstitüsü Arşivlerinin düzenlenmesi raporlarının hazırlanması

 Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Vildan KAPUCU bakacaktır. 

31911

nimettelefoncucomu.edu.tr

Vildan KAPUCU

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri/Arşiv Görevlisi (Sosyal –Eğitim)

 - Enstitü Kurulu / Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

 - Enstitü Yazışmaları 

 - Lisansüstü Enstitüsü Arşivlerinin düzenlenmesi raporlarının hazırlanması,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Nimet İNAL bakacaktır.

31911

vildancakircomu.edu.tr

Halime KARADAĞ

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri/Arşiv Görevlisi (Fen-Sağlık)

 - Enstitü Kurulu / Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

 - Enstitü Yazışmaları,

 - Lisansüstü Enstitüsü Arşivlerinin düzenlenmesi raporlarının hazırlanması

 Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 *İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Emine ATEŞ bakacaktır. 

31913

halime.karadaqcomu.edu.tr

Emine ATEŞ

4-d Sürekli İşçi

Etik Kurul Sekreteryası/ Yazı İşleri/Arşiv Görevlisi (Fen-Sağlık)

 - Enstitü Kurulu / Yönetim Kurulu Kararları Yazışmaları,

 - Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Etik Kurul yazışmalarını yapmak

 - Lisansüstü Enstitüsü Arşivlerinin düzenlenmesi raporlarının hazırlanması

-  Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 *İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Halime KARADAĞ bakacaktır. 

31914

emily_atescomu.edu.tr

İsmail BERKİT

Şef V.

Muhasebe/Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

 - Ayniyat,

 - Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi,

 - Satın alma iş ve işlemleri

 - Ders Yükü Bildirim Formları
 - Ek ders ödemeli (örgün/İkinci Öğretim/Uzaktan Öğretim)

 - Maaş ve Mesai ödemeleri,

 - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

 - Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

 - 31. Madde,

 - Yolluk, 4 D Puantaj, Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajları

 Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 *İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Meltem SARIKAYA bakacaktır. 

31925

ismail.berkitcomu.edu.tr

Meltem ASLAN SARIKAYA

Bilgisayar İşletmeni

Muhasebe

 - Ders Yükü Bildirim Formları,
 - Ek ders ödemeli (örgün),
 - Maaş ve Mesai ödemeleri,

 - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

 - Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

 - 31. Madde,

 Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 *İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, İsmail BERKİT bakacaktır. 

31926

meltemaslancomu.edu.tr

Arif ÖNCÜ

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri Sistem Sorumlusu / Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Sorumlusu

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

* Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

* Eğitim Programları ve Öğretim,

* Eğitim Yönetimi Denetimi (İ.Ö.),

* Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

* Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli YL

- Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

*İşletme Yöneticiliği Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

*Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,

*Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı,

* Finans ve Bankacılık Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

*Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz

Uzaktan Öğretim YL,

* Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezsiz Uzaktan Öğretim YL

- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Turist Rehberliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

- Temel Eğitim Anabilim Dalı,

*Sınıf Eğitimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

*Kent ve Çevre Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı,

*Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

-İktisat Anabilim Dalı,

*İktisat Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Seyahat ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turist Rehberliği Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programı

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine 

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Mahsun DEMİR bakacaktır.

31920

arifoncu17comu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Arkeoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Doktora, Tezli YL

- Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

* İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli YL

- Coğrafya Anabilim Dalı,

Coğrafya Doktora, Tezli YL

- Felsefe Anabilim Dalı,

Felsefe Tezli YL

- Sanat Tarihi Anabilim Dalı,

Sanat Tarihi Doktora, Tezli YL

- Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Doktora, Tezli YL

- Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı,

Spor Yöneticiliği Tezli YL

- Tarih Anabilim Dalı,

Tarih Doktora, Tezli YL

- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora, Tezli YL

- Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı,

Askeri Tarih Araştırmaları Tezli YL

- Disinlinlerarası Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı

Osmanlı Arkeolojisi Doktora, Tezli YL

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Nilgün TEPE bakacaktır. 

31917

gokhansengor17hotmail.com

Eda GÜNAY ÖCALAN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- İşletme (BİGA İİBF) Anabilim Dalı,

İşletme Doktora, Tezli YL, Tezsiz İkinci Öğretim

Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

- Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli YL, Tezsiz İkinci Öğretim

- Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli YL

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı,

 Tezli YL, Tezsiz YL

- Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Tezli YL, Tezsiz YL

- Ekonometri Anabilim Dalı,

Tezli YL

- İktisat (BİGA İİBF) Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Feyza GÜNERİ bakacaktır. 

31924

eocalancomu.edu.tr

Hicran ÇUBUKÇU

Tekniker

Öğrenci İşleri

- Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı

Aile Danışmanlığı Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Disiplinlerarası Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı

Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

* Coğrafya Eğitimi Tezli YL

* Tarih Eğitimi Tezli YL

* Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli YL

* Türkçe Eğitimi Tezli YL, Doktora

* Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tezli YL

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli YL

- Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

* Müzik Öğretmenliği Tezli YL/

* Resim İş Eğitimi Tezli

Müzik Anasanat Dalı

Müzik Tezli YL/ Sanatta Yeterlik

- Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı,

* Sağlık Yönetimi Tezli YL / İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

* Sağlık Ekonomisi Tezli YL %30 İngilizce

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli /İkinci Öğretim Tezsiz YL/ Doktora

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Ayhan CANDAN bakacaktır. 

31921

hicrancubukcucomu.edu.tr

Ayhan CANDAN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı,

* Fen Bilgisi Eğitimi Doktora, Tezli YL

* Kimya Eğitimi Tezli YL

- Temel Eğitim Anabilim Dalı,

* Sınıf Eğitimi Doktora, Tezli YL, İ.Ö Tezsiz YL

* Okul Öncesi Eğitimi Doktora, Tezli YL

- Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı,

* İngiliz Dili Eğitimi Doktora, Tezli YL

* Japon Dili Eğitimi Tezli YL,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Hicran ÇUBUKÇU bakacaktır. 

31922

ayhancandancomu.edu.tr


Sevilay ÇEVİRME

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli YL,

- Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı,

Turizm İşletmeciliği Doktora, Tezli YL, Tezsiz YL

* Sağlık Turizmi Tezli YL, İ.Ö Tezsiz YL

- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı,

* Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Tezli YL

* Turist Rehberliği İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı,

* Temel İslam Bilimleri Doktora-Tezli YL

* İslam Hukuku Tezli YL

* Tefsir Tezli YL

* Hadis Tezli YL

Disiplinlerarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı

İkinci Öğretim Tezsiz YL

Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Anabilim Dalı

Tezli YL

- Disiplinlerarası Şarkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı

- Tezli YL

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Tugay BORUZAN bakacaktır. 

31927

sevilay.cevirmecomu.edu.tr


Nilgün TEPE

Memur

Öğrenci İşleri

- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora, Tezli YL

Dinler Tarihi Tezli YL

- Resim Anasanat Dalı,

Resim Sanatta Yeterlik, Resim Tezli YL

- Seramik Anasanat Dalı,

Seramik Tezli YL Seramik Sanatta Yeterlik

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

Tezli YL

- Davranış Bilimleri Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı,

* Balkan Araştırmaları Tezli YL

* Ortadoğu Araştırmaları Tezli YL

 - Disiplinlerarası Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli YL

 - Disiplinlerarası Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı Tezli YL

 - Disiplinlerarası Su Altı Kültürel Mirasını Koruma Anabilim Dalı Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Gökhan ŞENGÖREN bakacaktır. 

31918

nilgun.tepecomu.edu.tr

Feyza GÜNERİ

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- İktisat (SBF) Anabilim Dalı,

* İktisat Politikası Tezli YL

- İşletme (SBF) Anabilim Dalı,

* Uluslararası İşletmecilik Doktora, Tezli

* Yönetim ve Organizasyon Doktora, Tezli

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora, Tezli

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Doktora, Tezli, Tezsiz YL

Maliye Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli

Disiplinlerarası Dijital Pazarlama ve Ekonomi/Tezli

Disiplinlerarası Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

* Yönetim Ekonomisi Tezli YL

* Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Tezli YL

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Tezli YL, Doktora

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Eda GÜNAY ÖCALAN bakacaktır.

31923

feyzaguneri6gmail.com

Tugay BORUZAN

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

* Hareket ve Antrenman Bilimleri YL

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora

- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,

* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli YL

Beden Eğitimi ve Spor Tezli YL Doktora

Disiplinlerarası Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Spor Bilimleri Doktora

Rekreasyon Anabilim Dalı

Rekreasyon Tezli YL

Disiplinlerarası Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL

- Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Tezli YL, Doktora

Gazetecilik Anabilim Dalı

Tezli YL

- Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı

Tezli YL

- Fizyoloji Anabilim Dalı

Tezli YL, Doktora

- Hemşirelik Anabilim Dalı

Tezli YL

-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Perfüzyon Doktora, YL

- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tezli YL

- Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tezsiz YL (örgün)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Sevilay ÇEVİRME bakacaktır.

31928

tugay.boruzanhotmail.com

Ela ÖNAL

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

-Su Ürünleri Anabilim Dalı

Tezli YL, Doktora

-  Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Tezli YL, Doktora

- Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

-Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Tezli YL %100 İngilizce

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

-Su Ürünleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Tezli YL

-Disiplinlerarası Balıkçılık ve Akuakültür Anabilim Dalı Tezli YL %100 İngilizce

- Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Biyomühendislik Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora %100 İngilizce

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Tezli YL

- Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

-Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Harita Mühendisliği Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Tezli YL

- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

Tezli YL

Disiplinlerarası Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı Tezli YL

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Ahmet BOZKURT bakacaktır. 

31915

elaonalcomu.edu.tr

Mahsun DEMİR

Sözleşmeli Destek Personeli

Öğrenci İşleri

- Biyoloji Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

-Fizik Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Kimya Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Matematik Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı, Tezli YL

- Disiplinlerarası Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı, Tezli YL

- Disiplinlerarası Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Tezli YL

- Disiplinlerarası Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezli YL

- Disiplinlerarası Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı, Tezli YL

- Disiplinlerarası Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı, Tezli YL

- Disiplinlerarası Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı, Tezli YL

- Disiplinlerarası Yaban Hayatı ve Ekolojisi Anabilim Dalı Tezli YL

- Disiplinlerarası Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı,

* Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli YL,

* Enerji Teknolojileri Doktora

- Disiplinlerarası Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı,

* İlk ve Acil Yardım YL

- Disiplinlerarası Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı,

Tezli YL,

- Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programı

- Kıyı Bölgeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı

Tezli YL

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Disiplinlerarası Anabilim Dallarına Hicran ÇUBUKÇU, Fen Bilimleri Anabilim Dallarına Sevilay ÇEVİRME bakacaktır. 

31919

mahsun.demircomu.edu.tr

Ahmet BOZKURT

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Bitki Koruma Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezli YL, Doktora

- Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Zootekni Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

- Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Tezli YL, Doktora

- Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı,

Tezli YL, Doktora

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine, Ela ÖNAL bakacaktır. 

31916

ahmet.bozkurtcomu.edu.tr

Mahmutcan CİVELEK

Teknisyen

Enstitü öğrencilerinin tez savunma öncesi ve sonrası Tezlerini şekilsel olarak kontrol etmek ve onaylamak

YÖK Ulusal Tez Merkezine tezleri girmek, dönem sonlarında tez cd’lerini Enstitü Tez arşivine ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına göndermek
31909 mahmutcan.civelekcomu.edu.tr