İdari Personel & Görev Dağılımı

 

 

Adı Soyadı

Fotoğraf

Görevi

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Sekreteri

Eray ÇALIŞIR

Şef V.

Sosyal-Eğitim Bilimleri Koordinatörü

- Web Sorumlusu

- Enstitü Web Sayfasının (lee.comu.edu.tr) içeriklerinin hazırlanması, yayımlanması, takibi,

- Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Tarih Girişlerinin yapılması,

- Video Konferans Sınav Şifrelerinin verilmesi ve takibinin yapılması,

- Basın Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Sorumlusu

- Diplomaların hazırlanması,

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Sevgi EREN

Şube Müdür V.

 

Fen-Sağlık Bilimleri Koordinatörü

- Arşiv Sorumlusu

-Fen- Sağlık Yönetim Kurulları Kararları ve Yazışmaları

- Öğrenci İşleri ve Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak gelen evrakları kontrol edip işlenmesini sağlamak.

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Saliha ÖZDEMİR

Şef

 

 

Yazı İşleri Koordinatörü

- Yönetim Kurulları,

- Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmalarının

- Enstitü Yazışmaları ve kontrolü takibi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Emine ATEŞ

4-d Sürekli İşçi

 

Müdür Sekreteri

- Enstitü Müdürünün Sekreterlik işlemlerini yapmak,

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Etik Kurul yazışmalarını yapmak,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine ... bakacaktır. 

Tugay BORUZAN

4-d Sürekli İşçi

 

 

Öğrenci İşleri

- Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

* Hareket ve Antrenman Bilimleri YL

- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,

* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli YL

Beden Eğitimi ve Spor Tezli  YL

- İktisat (BİGA İİBF) Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL

- Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Tezli YL

Gazetecilik Anabilim Dalı

Tezli YL

- Disiplinlerarası Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL

- Disiplinlerarası Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

* Yönetim Ekonomisi Tezli YL

* Sosyal ve Veri Ekonomik Analizi Tezli YL

Disiplinlerarası Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Spor Bilimleri Doktora

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ahmet BOZKURT bakacaktır.

Nimet İNAL

4-d Sürekli İşçi

 

Yazı İşleri

- Enstitü Kurulu /Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

 Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Halime KARADAĞ bakacaktır. 

Halime KARADAĞ

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri

- Enstitü Kurulu / Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nalan PEMBE ÖZTÜRK bakacaktır. 

Meltem ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

 

Muhasebe

- Ders Yükü Bildirim Formları,
- Ek ders ödemeli (örgün),
- Maaş ve Mesai ödemeleri,

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

- 31. Madde,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

İsmail BERKİT

Şef V.

 

Muhasebe

- Ayniyat,

- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi,

- Satın alma iş ve işlemleri

- Ders Yükü Bildirim Formları
- Ek ders ödemeli (örgün/İkinci Öğretim/Uzaktan Öğretim)

- Maaş ve Mesai ödemeleri,

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

- 31. Madde,

- Yolluk, 4 D Puantaj, Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajları

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Meltem SARIKAYA bakacaktır. 

Gökhan ŞENGÖREN

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- Arkeoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Doktora, Tezli YL

- Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

* İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli YL

- Coğrafya Anabilim Dalı,

Coğrafya Doktora, Tezli YL

- Felsefe Anabilim Dalı,

Felsefe Tezli YL

- Sanat Tarihi Anabilim Dalı,

Sanat Tarihi Doktora, Tezli YL

- Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Doktora, Tezli YL

- Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı,

Spor Yöneticiliği Tezli YL

- Tarih Anabilim Dalı,

Tarih Doktora, Tezli YL

- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora, Tezli YL

- Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı,

Askeri Tarih Araştırmaları Tezli YL

- Disiplinlerarası Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı

Osmanlı Arkeolojisi Doktora, Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nilgün TEPE bakacaktır. 

Arif ÖNCÜ

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

*Uzaktan Öğretim Programları

- Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

*İşletme Yöneticiliği Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

*Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,

*Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı,

* Finans ve Bankacılık Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

*Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Uzaktan Öğretim YL,

* Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezsiz Uzaktan Öğretim YL

- Temel Eğitim Anabilim Dalı,

*Sınıf Eğitimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

*Kent ve Çevre Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı,

*Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

-İktisat Anabilim Dalı,

*İktisat Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

--------------------------------------------------------------

Örgün-İkinci Öğretim Programlar

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

* Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

* Eğitim Programları ve Öğretim,

* Eğitim Yönetimi Denetimi (İ.Ö.),

* Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

* Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nihal DUMAN bakacaktır. 

Nihal DUMAN

Bilgisayar İşletmeni

 

Muhasebe / Öğrenci İşleri

 Uzaktan Öğretim Programları

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda muhasebe İşlerinde yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

 

Bilgisayar İşletmeni

 

Arşiv ve Tez İşlemleri, Diplomaların teslimi

Enstitüye gelen fiziksel evrakların ve dilekçeleri kayıt etmek. Enstitü ile ilgili gerekli yönlendirmeleri yapmak.

 

Lisansüstü Enstitüsü Arşivlerinin düzenlenmesi raporlarının hazırlanması,

Tez bürosuna teslim edilen tezlerin takibi arşivlenmesi ve kütüphaneye gönderilmesi.

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Eda GÜNAY ÖCALAN

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- İşletme (BİGA İİBF) Anabilim Dalı,

İşletme Doktora, Tezli YL, Tezsiz İkinci Öğretim

Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

- Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli YL, Tezsiz İkinci Öğretim

- Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli YL

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı,

 Tezli YL, Tezsiz YL

- Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Tezli YL, Tezsiz YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Sevilay ÇEVİRME bakacaktır. 

Hicran ÇUBUKÇU

Tekniker

 

Öğrenci İşleri /Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı

Aile Danışmanlığı Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Disiplinlerarası Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı

Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

* Coğrafya Eğitimi Tezli YL

* Tarih Eğitimi Tezli YL

* Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli YL

* Türkçe Eğitimi Tezli YL, Doktora

* Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tezli YL

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli YL

- Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

* Müzik Öğretmenliği Tezli YL

* Resim İş Eğitimi Tezli

-  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim YL

Müzik Anasanat Dalı

Müzik Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

Ayhan CANDAN

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- Ekonometri Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı,

* Fen Bilgisi Eğitimi Doktora, Tezli YL

* Kimya Eğitimi Tezli YL

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

- Sağlık Ekonomisi Tezli YL %30 İngilizce

- Temel Eğitim Anabilim Dalı,

* Sınıf Eğitimi Doktora, Tezli YL, İ.Ö Tezsiz YL

* Okul Öncesi Eğitimi Doktora, Tezli YL

- Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı,

* İngiliz Dili Eğitimi Doktora, Tezli YL

* Japon Dili Eğitimi Tezli YL,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hicran ÇUBUKÇU bakacaktır. 

Sevilay ÇEVİRME

4-d Sürekli İşçi

 

Öğrenci İşleri

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli YL,

- Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı,

Turizm İşletmeciliği Doktora, Tezli YL, Tezsiz YL

* Sağlık Turizmi Tezli YL, İ.Ö Tezsiz YL

- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı,

* Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Tezli YL

* Turist Rehberliği İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı,

* Temel İslam Bilimleri Doktora-Tezli YL

* İslam Hukuku Tezli YL

* Tefsir Tezli YL

* Hadis Tezli YL

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda Eda GÜNAY ÖCALAN yerine bakacaktır.  

Ahmet BOZKURT

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- İktisat (SBF) Anabilim Dalı,

* İktisat Politikası Tezli YL

- İşletme (SBF) Anabilim Dalı,

* Uluslararası İşletmecilik Doktora, Tezli

* Yönetim ve Organizasyon Doktora, Tezli

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora, Tezli

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL

- Maliye Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli

Disiplinlerarası Dijital Pazarlama ve Ekonomi/Tezli YL

Maliye Doktora, Tezli YL

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tugay BORUZAN bakacaktır.

Ela ÖNAL

4-d Sürekli İşçi

 

Öğrenci İşleri

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı,

- Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı,

- Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı,

- Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Biyomühendislik Anabilim Dalı,

- Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Harita Mühendisliği Anabilim Dalı,

- İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

- Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tuğba ARSLAN bakacaktır.  

Can Alper İNAL

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- Matematik Anabilim Dalı,

- Fizik Anabilim Dalı,

- Kimya Anabilim Dalı,

- Biyoloji Anabilim Dalı,

- Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı,

- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı,

- Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı,

Disiplinlerarası Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı,

- Disiplinlerarası Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı,

Disiplinlerarası Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Disiplinlerarası Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı,

- Disiplinlerarası Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı,

* Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli YL,

* Enerji Teknolojileri Doktora

-- Disiplinlerarası Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı,

Disiplinlerarası Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı,

Disiplinlerarası Yaban Hayatı ve Ekolojisi Anabilim Dalı

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Feyza URUN bakacaktır

Feyza URUN

4-d Sürekli İşçi

 

Öğrenci İşleri

- Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı,

- Bitki Koruma Anabilim Dalı,

- Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,

- Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı,

- Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı,

- Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı,

- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı,

- Zootekni Anabilim Dalı,

- Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda Can Alper İNAL yerine bakacaktır. 

Tuğba ARSLAN

4-b Büro Personeli

 

Öğrenci İşleri

- Disiplinlerarası Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı,

* İlk ve Acil Yardım YL

- Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı,

- Disiplinlerarası Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı,

* Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora

- Fizyoloji Anabilim Dalı,

- Hemşirelik Anabilim Dalı,

- Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

* Perfüzyon Doktora, YL

- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,

- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı (pasif)

- Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

- Tıp Eğitimi Anabilim Dalı,

- Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,

Disiplinlerarası Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL bakacaktır. 

Arş. Gör. Dr. Ulvi Cenap TOPÇU

 

Arş. Gör. Dr. Özge GENÇEL

 

Arş. Gör. Dr. Mustafa KAHRAMAN

 

Arş. Gör.

Murat AY

 

Arş. Gör.

Fatma KORKMAZ

 

Tez Teslim Birimi

- Tezlerin şekilsel kontrolü

- Tezlerin teslim alınması

- Tezlerin imzalanma sürecinin takibi

- Tez veri giriş ve yayımlama izin formlarını Ulusal Tez Merkezine Göndermek ve Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yükleme işlemlerini yapmak

Enstitü Müdürlüğünce verilecek diğer görevler.

Nilgün TEPE 

Memur

 

Öğrenci İşleri

- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora, Tezli YL

Dinler Tarihi Tezli YL

- Resim Anasanat Dalı,

Resim Sanatta Yeterlik, Resim Tezli YL

- Seramik Anasanat Dalı,

Seramik Tezli YL Seramik Sanatta Yeterlik

- Davranış Bilimleri Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı,

* Balkan Araştırmaları Tezli YL

* Ortadoğu Araştırmaları Tezli YL

Disiplinlerarası Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı

Tezli YL

Disiplinlerarası Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı

Tezli YL

Disiplinlerarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı – İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Gökhan ŞENGÖREN bakacaktır. 

Arzu ÖZKAN

4-d Sürekli İşçi

 

Yardımcı Hizmetler

- 2. Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin ve koridorunun temizliği ve tuvaletlerinin temizliği, 2. Kat Giriş holünün temizliği

- Enstitü ön merdivenlerinin temizliği

Pazartesi Günleri öğleden sonra Bina genel temizliği (Bina Giriş kapısı ve kapı camları, Enstitü Giriş Kapısı ve camları, Bina katları koridorlarının paspası)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hilal KEŞAN bakacaktır. 

Nalan Pembe ÖZTÜRK

4-d Sürekli İşçi

 

Yazı İşleri/ Anabilim Dalı Sekreterliği

- Enstitü Kurulu / Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları

Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı Sekreterliği

Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmalar Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Davranış Bilimleri Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Sekreterliği

Disiplinlerarası Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

Sorumlu olduğu Disiplinlerarası Anabilim Dallarının yazışmalarını ve kurul kararlarını yazmak ve takip etmek.

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Halime KARADAĞ bakacaktır. 

Hilal KEŞAN

4-d Sürekli İşçi

 

Yardımcı Hizmetler

- 2. Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin ve koridorunun temizliği ve tuvaletlerinin temizliği, 2. Kat Giriş holünün temizliği

- Enstitü 2. Kat Girişinin temizliği koltuklar başvuru masası

Pazartesi Günleri öğleden sonra Bina genel temizliği (Bina Giriş kapısı ve kapı camları, Enstitü Giriş Kapısı ve camları, Bina katları koridorlarının paspası)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

Melahat KAYAÜSTÜ

4-d Sürekli İşçi

 

Yardımcı Hizmetler

- 1. Kat Enstitü Çalışma Ofisleri ve Toplantı salonunun temizliği, 1. Kat Giriş holünün temizliği

Zemin kat Enstitü Çalışma Ofisleri temizliği(3 ofis), holünün temizliği,

- Enstitü arka merdivenlerinin temizliği,

- Pazartesi Günleri öğleden sonra Bina genel temizliği (Bina Giriş kapısı ve kapı camları, Enstitü Giriş Kapısı ve camları, Bina katları koridorlarının paspası)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Hizmetli

 

Danışma Görevlisi /Evrak kayıt ve Dağıtımı

 

Enstitü ile ilgili gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Enstitüye gelen fiziksel evrakların ve dilekçeleri kayıt etmek.

Enstitüye gelen fiziksek evrakların dağıtımı, afişlerin asılması,

Danışma bürosunun temizliği,

 Hafta içi her sabah bina çevresi çöpünün temizliği ve genel temizlik

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)