İdari Personel & Görev Dağılımı

...

Adı Soyadı

Fotoğraf

Görevi

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

Hatice KAMAR

Sosyal-Eğitim Bilimleri Koordinatörü

Arşiv Sorumlusu-Enstitü Yönetim Kurulu Yazışmaları

İstatistikler, Faaliyet Raporları, Öz Değerlendirme Raporları

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Sevgi EREN

Fen-Sağlık Bilimleri Koordinatörü

 Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu Yazışmaları

İstatistikler, Faaliyet Raporları, Öz Değerlendirme Raporları

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Saliha ÖZDEMİR

 

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Resim (Sanatta Yeterlik- Tezli YL),

Seramik,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

Sağlık Turizmi,

Turizm İşletmeciliği (Doktora, Tezli, Tezsiz YL),

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,

Medya ve Kültürel Çalışmalar,

Radyo ve Televizyon,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Kamile TİLKİ bakacaktır. 

Vildan KAPUCU

-Müdür Sekreteri

Enstitü Müdürünün Sekreterlik işlemlerini yapmak,

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Etik Kurul yazışmalarını yapmak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN bakacaktır. 

Arif ÖNCÜ

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Uzaktan Öğretim Programları

İşletme Yöneticiliği, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi, Sınıf Eğitimi,

Eğitim Bilimleri,

Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

Eğitim Programları ve Öğretim,

Fen Bilgisi Eğitimi,

Tarih Eğitimi,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine,

-Uzaktan Eğitimde Eray ÇALIŞIR bakacaktır. 

-Eğitim Bilimler Programlarına Ayhan CANDAN bakacaktır. 

Nimet İNAL

-Yazı İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

Arşiv Görevlisi (Sosyal-Eğitim)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Leyla DEMİR bakacaktır. 

Halime KARADAĞ

-Yazı İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

Arşiv Görevlisi (Fen-Sağlık)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Leyla DEMİR bakacaktır. 

 

Eray ÇALIŞIR

 

-Web Sorumlusu

Enstitü Web Sayfasının (lee.comu.edu.tr) içeriklerinin hazırlanması, yayımlanması, takibi.

Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Tarih Girişi (Sosyal-Eğitim)

 

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Balkan Araştırmaları,

Ortadoğu Araştırmaları,

Türkiye Çalışmaları,

Avustralya ve Pasifik Araştırmaları,

Avrupa Araştırmaları,

Temel İslam Bilimleri,

İslam Hukuku,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda öğrenci işlerinde yerine Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

Gökhan ŞENGÖREN

 

 

- Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih,

Sanat Tarihi,

Coğrafya,

Arkeoloji,

Batı Dilleri ve Edebiyatları-İngiliz Dili ve Edebiyatı, Osmanlı Arkeolojisi,

Sosyoloji,

Askeri Tarih Araştırmaları,

Felsefe,

Spor Yöneticiliği,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Eda ÖCALAN GÜNAY bakacaktır. 

Kamile TİLKİ

- Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

İktisat Politikası,

Uluslararası İşletmecilik,

Yönetim ve Organizasyon,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Yönetim Ekonomisi,

Sosyal ve Veri Analizi,

Felsefe ve Din Bilimleri,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

Maliye,

Finans ve Bankacılık,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Saliha ÖZDEMİR bakacaktır. 

 

Eda ÖCALAN GÜNAY

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

- Kamu Yönetimi,

Uluslararası İlişkiler,

Uluslararası Ticaret ve Lojistik,

İşletme BİGA İİBF,

İktisat BİGA İİBF,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Gökhan ŞENGÖREN bakacaktır. 

Emine MIHLIARDIÇ

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

Eğitim Programları ve Öğretim, Fen Bilgisi Eğitimi,

Tarih Eğitimi,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

Ayhan CANDAN

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Sınıf Eğitimi,

Okul Öncesi Eğitimi,

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.), Sınıf Öğretmenliği,

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

Sağlık Yönetimi (Sağlık Ekonomisi),

İngiliz Dili Eğitimi (Yüksek Lisans /Doktora),

Alman Dili Eğitimi,

Japon Dili Eğitimi,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hicran ÇUBUKÇU bakacaktır. 

Ebru PEKÇETİN

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,

Harita Mühendisliği, Biyomühendislik Kimya Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL bakacaktır. 

Ela ÖNAL

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği, Biyomoleküler Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Enerji Kaynakları ve Yönetimi, Doğal Afetlerin Risk Yönetimi, İş Güvenliği,

Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Temel Bilimler,

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ebru PEKÇETİN bakacaktır. 

Gülşah YILMAZER

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri,

Coğrafi Bilgi Teknolojileri,

Gayrimenkul Geliştirme, Tarım Ekonomisi

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Fisun IŞIK bakacaktır. 

Fisun IŞIK

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Tarla Bitkileri

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine A. Gülşah YILMAZER bakacaktır. 

Tuğba ARSLAN

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Bilimleri, Hareket ve Antrenman Bilimleri

Fizyoloji, Tıbbi Genetik, Sağlık Hizmetleri, 

Sağlık Yönetimi, Hemşirelik,

Kalp ve Damar Cerrahisi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Sistem Biyoloji, Tıbbi Biyokimya

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL bakacaktır. 

Leyla DEMİR

 

-Yazı İşleri

Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Tarih Girişi (Fen-Sağlık)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Halime KARADAĞ ve Nimet İNAL bakacaktır. 

Meltem ASLAN

- Muhasebeci (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Ders Yükü Bildirim Formları,
- Ek ders ödemeli (örgün),
- Maaş ve Mesai ödemeleri,

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri 31. Madde,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

Hicran ÇUBUKÇU

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Aile Danışmanlığı; Afet Eğitimi ve Yönetimi

Türkçe Eğitimi (Yüksek Lisans /Doktora),

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Müzik Öğretmenliği,

Resim İş Eğitimi,

Kimya Eğitimi,

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi,

Coğrafya Eğitimi,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

Hüseyin GÜNAY

 

Yardımcı Hizmetler

Vahide ENGİN

Yardımcı Hizmetler

2.kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği, 2. Kat sınıflarının ve koridorunun temizliği ve evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

Melehat KAYAÜSTÜ

Yardımcı Hizmetler

1.kat temizlik,  Enstitü ön merdivenlerin temizliği, tez dağıtım ve imza işlemlerinin takibi

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Yılmaz TEZ bakacaktır. 

Arzu ÖZKAN

Yardımcı Hizmetler

2.kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği, 2. Kat sınıflarının ve koridorunun temizliği ve evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN bakacaktır. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)