İdari Personel & Görev Dağılımı

 

 

Adı Soyadı

Fotoğraf

Görevi

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Sekreteri

Hatice KAMAR

Şube Müdür V.

 

Sosyal-Eğitim Bilimleri Koordinatörü

- Arşiv Sorumlusu

- Enstitü Yönetim Kurulu Yazışmaları

- Öğrenci İşleri ve Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak, gelen evrakları kontrol edip işlenmesini sağlamak

- İstatistikler, Faaliyet Raporları, Öz Değerlendirme Raporları

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Sevgi EREN

Şube Müdür V.

 

Fen-Sağlık Bilimleri Koordinatörü

Enstitü Yönetim Kurulu Yazışmaları

- Öğrenci İşleri ve Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak gelen evrakları kontrol edip işlenmesini sağlamak

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Saliha ÖZDEMİR

Şef

 

 

Yazı İşleri Koordinatörü

- Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

Vildan KAPUCU

4-d Sürekli İşçi

 

Müdür Sekreteri

- Enstitü Müdürünün Sekreterlik işlemlerini yapmak,

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Etik Kurul yazışmalarını yapmak,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN veya Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

Sevil AKSARAYLI

Bilgisayar İşletmeni

 

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

- Arşiv Görevlisi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nimet İNAL ve Halime KARADAĞ bakacaktır. 

Nimet İNAL

4-d Sürekli İşçi

 

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

- Arşiv Görevlisi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Halime KARADAĞ ve Sevil AKSARAYLI bakacaktır. 

Halime KARADAĞ

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

- Arşiv Görevlisi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nimet İNAL ve Sevil AKSARAYLI bakacaktır. 

Meltem ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

 

Muhasebeci

(Doğum İzninde)

- Ders Yükü Bildirim Formları,

- Ek ders ödemeli (örgün),

- Maaş ve Mesai ödemeleri,

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

- 31. Madde,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

İsmail BERKİT

Bilgisayar İşletmeni

 

Muhasebeci

Ayniyat,

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Satın alma iş ve işlemleri

- Ders Yükü Bildirim Formları
- Ek ders ödemeli (örgün)
- Yolluk, 4 D Puantaj, Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajları

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

Eray ÇALIŞIR

Bilgisayar İşletmeni

 

Web Sorumlusu

Enstitü Web Sayfasının (lee.comu.edu.tr) içeriklerinin hazırlanması, yayımlanması, takibi.

- Online olarak yapılacak olan; Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının tarihlerinin sisteme işlenmesi.

- Adobe Connet Sınav Şifrelerinin oluşturulması ve takibi

- Diplomaların hazırlanması

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

Gökhan ŞENGÖREN

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

Türk Dili ve Edebiyatı,

- Tarih,

- Sanat Tarihi,

- Coğrafya,

- Arkeoloji,

- Batı Dilleri ve Edebiyatları (FEF - İngiliz Dili ve Edebiyatı),

- Osmanlı Arkeolojisi,

- Sosyoloji,

- Askeri Tarih Araştırmaları,

- Felsefe,

- Spor Yöneticiliği

- Diplomaların Teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerin Eda GÜNAY ÖCALAN bakacaktır. 

Arif ÖNCÜ

Memur

 

Öğrenci İşleri

- Uzaktan Öğretim Programları*

* İşletme Yöneticiliği,

* Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi,

* Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi,

- Finans ve Bankacılık,

- Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi,

- Sınıf Eğitimi,

- Eğitim Bilimleri,

- Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

- Eğitim Programları ve Öğretim,

- Fen Bilgisi Eğitimi

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Eray ÇALIŞIR bakacaktır. 

Kamile TİLKİ

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

İktisat Politikası,

- Uluslararası İşletmecilik,

- Yönetim ve Organizasyon,

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

- Yönetim Ekonomisi,

- Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi,

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

- Maliye,

- Finans ve Bankacılık,

Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Sevilay ÇEVİRME ve Nilgün TEPE bakacaktır. 

Eda GÜNAY ÖCALAN

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- Kamu Yönetimi,

- Uluslararası İlişkiler,

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik,

- İşletme (BİGA İİBF),

- İktisat (BİGA İİBF),

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Gökhan ŞENGÖREN bakacaktır. 

Hicran ÇUBUKÇU

Tekniker

 

Öğrenci İşleri

Aile Danışmanlığı

- Afet Eğitimi ve Yönetimi

- Türkçe Eğitimi,

- Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi,

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

- Müzik Öğretmenliği,

- Resim İş Eğitimi,

- Kimya Eğitimi,

- Coğrafya Eğitimi,

- Tarih Eğitimi

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

Ayhan CANDAN

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

Ekonometri,

- Sınıf Eğitimi,

Okul Öncesi Eğitimi,

- Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

- Sınıf Öğretmenliği,

- Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

- Sağlık Yönetimi (Sağlık Ekonomisi),

- İngiliz Dili Eğitimi

- Alman Dili Eğitimi,

- Japon Dili Eğitimi,

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hicran ÇUBUKÇU bakacaktır. 

Sevilay ÇEVİRME

 

Öğrenci İşleri

- Resim,

- Seramik,

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

- Sağlık Turizmi,

- Turizm İşletmeciliği,

- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,

- Medya ve Kültürel Çalışmalar

- Radyo ve Televizyon

- Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda Kamile TİLKİ ve Nilgün TEPE yerine akacaktır. 

Ahmet BOZKURT

 

Öğrenci İşleri

- İktisat BİGA İİBF,

- Yönetim Ekonomisi,

- Sosyal ve Veri Analizi

- Medya ve Kültürel Çalışmalar (Doktora, Tezli, Tezsiz YL),

- Radyo ve Televizyon

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL ve Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

Ebru PEKÇETİN

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- Gıda Mühendisliği,

- Jeoloji Mühendisliği,

- Jeofizik Mühendisliği,

- Çevre Mühendisliği,

- Bilgisayar Mühendisliği,

- Maden Mühendisliği,

- İnşaat Mühendisliği,

- Harita Mühendisliği,

- Biyomühendislik,

- Kimya Mühendisliği,

- Peyzaj Mimarlığı

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL ve Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

Ela ÖNAL

4-d Sürekli İşçi

 

Öğrenci İşleri

- Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği,

- Biyomoleküler Bilimler,

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Disiplinlerarası Enerji Kaynakları ve Yönetimi,

- Enerji Teknolojileri,

- Disiplinlerarası Doğal Afetlerin Risk Yönetimi,

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

- Su Ürünleri Temel Bilimler,

- Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri,

- Disiplinlerarası Gıda Kalitesi ve Güvenliği

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

Can Alper İNAL

Bilgisayar İşletmeni

 

Öğrenci İşleri

- Matematik,

- Fizik,

- Kimya,

- Biyoloji,

- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri,

- Disiplinlerarası Coğrafi Bilgi Teknolojileri,

- Disiplinlerarası Gayrimenkul Geliştirme,

- Tarım Ekonomisi

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Feyza URUN bakacaktır. 

Feyza URUN

4-d Sürekli İşçi

 

Öğrenci İşleri

- Bahçe Bitkileri,

- Bitki Koruma,

- Tarımsal Yapılar ve Sulama,

- Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği,

- Tarımsal Biyoteknoloji,

- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

- Zootekni Tarla Bitkileri,

-  Disiplinlerarası İş Güvenliği,

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda Can Alper İNAL yerine bakacaktır. 

Tuğba ARSLAN

Memur

 

Öğrenci İşleri

- Disiplinlerarası Beden Eğitimi ve Spor,

- Disiplinlerarası Spor Bilimleri,

- Disiplinlerarası Sağlık Hizmetleri, 

- Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi,

- Hemşirelik,

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

- Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri

- Fizyoloji,

- Tıbbi Genetik,

- Disiplinlerarası Tıbbi Sistem Biyolojisi,

- Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi

- Kalp ve Damar Cerrahisi,

- Perfüzyon, Tıbbi Mikrobiyoloji,

- Tıbbi Biyokimya,

- Tıp Eğitimi

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL bakacaktır. 

Arş. Gör. Murat AY

 

Arş. Gör. Özge GENÇEL

 

- Tezlerin teslim alınması

- Tezlerin şekilsel kontrolü

- Tezlerin imzalanma sürecinin takibi

- Tez veri giriş ve yayımlama izin formlarını Ulusal Tez Merkezine Göndermek ve Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yükleme işlemlerini yapmak

- Enstitü Müdürlüğünce verilecek diğer görevler

Nilgün TEPE 

 

Öğrenci İşleri

- Felsefe ve Din Bilimleri

- Disiplinlerarası Davranış Bilimleri

- Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar*

* Balkan Araştırmaları,

* Ortadoğu Araştırmaları,

* Türkiye Çalışmaları,

* Avustralya ve Pasifik Araştırmaları,

* Avrupa Araştırmaları,

- Temel İslam Bilimleri,

- İslam Hukuku,

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Sevilay ÇEVİRME ve Kamile TİLKİ bakacaktır. 

Servet BİROL

 

Disiplinlerarası Anabilim Dalları Sekreterliği

Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı

- Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı

- Disiplinlerarası Davranış Bilimleri Anabilim Dalı

- Disiplinlerarası Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Yazışmalarını ve Anabilim Dalı Kurul Kararlarını yazmak

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Sevil AKSARAYLI bakacaktır.

Yılmaz TEZ

4-d Sürekli İşçi

 

Yardımcı Hizmetler

- 3. Kat sınıfların ve tuvaletlerinin temizliği,

- Seminer Salonu ve tuvaletlerinin temizliği,

- Posta ve evrak işlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Melahat KAYAÜSTÜ bakacaktır. 

Arzu ÖZKAN

4-d Sürekli İşçi

 

Yardımcı Hizmetler

- 2.Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği,

- 2. Kat sınıflarının (201-202-203) ve koridorunun temizliği ve evrak dağıtım işlemleri

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN bakacaktır. 

Vahide ERGİN

4-d Sürekli İşçi

 

Yardımcı Hizmetler

- 2. Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği,

- 2. Kat sınıflarının (201-202-203) ve koridorunun temizliği ve evrak dağıtım işlemleri

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

Melahat KAYAÜSTÜ

4-d Sürekli İşçi

 

Yardımcı Hizmetler

Zemin kat, 1.kat Enstitü Ofisleri ve Toplantı salonu temizliği, Enstitü ön merdivenlerin temizliği, evrak dağıtım ve imza işlemlerinin takibi

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Yılmaz TEZ bakacaktır. 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)