Misyon - Vizyon

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ülkenin bilimsel ve teknolojik açılardan gelişmesine katkı sağlayan, yenilik odaklı, bilimsel ve etik değerlere bağlı bir kurum olarak, lisansüstü programların koordinasyonunu sağlamak, güncel gelişmeler doğrultusunda yeni ve disiplinlerarası programları destekleyerek sorun çözme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme potansiyeli olan; bilimin gelişmesine fayda sağlayan araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak.

 

Vizyon

Dünya ölçeğinde akademi ve iş dünyasının ihtiyaçlarını, bilimsel bilgi ve analitik düşünce birikimi ile karşılayabilecek akademisyen ve profesyoneller yetiştirerek, ülkemizin ürettiği bilginin her alanda evrensel rekabet gücünü arttırmak.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)