Kurumsal Bilgiler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Üniversitemizin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2654 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapatılmasıyla kurulmuştur. 16 Haziran 2020 tarihinde kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin lisansüstü düzeyde eğitim veren birimidir. Sosyal, Fen, Eğitim ve Sağlık Bilimleri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarının ve uzmanların yetiştirilmesine destek veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, yeni açılan programlarıyla her geçen gün nitelik ve nicelik olarak kapasitesini arttırmaktadır.

Tarihçe

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2654 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılmış olup yerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 39 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı Karara göre; Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren dört Enstitü kapatılmış ve yerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete’ye ulaşmak için lütfen Tıklayınız.

 

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ülkenin bilimsel ve teknolojik açılardan gelişmesine katkı sağlayan, yenilik odaklı, bilimsel ve etik değerlere bağlı bir kurum olarak, lisansüstü programların koordinasyonunu sağlamak, güncel gelişmeler doğrultusunda yeni ve disiplinlerarası programları destekleyerek sorun çözme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme potansiyeli olan; bilimin gelişmesine fayda sağlayan araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak.

 

Vizyon

Dünya ölçeğinde akademi ve iş dünyasının ihtiyaçlarını, bilimsel bilgi ve analitik düşünce birikimi ile karşılayabilecek akademisyen ve profesyoneller yetiştirerek, ülkemizin ürettiği bilginin her alanda evrensel rekabet gücünü arttırmak.

 

Amaçlar ve Hedefler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ülkemizin lisansüstü eğitim sürecine kaliteli hizmet ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 101 anabilim/anasanat dalında; 61 Doktora, 1 Sanatta Yeterlik, 126 Tezli yüksek lisans, 38 Tezsiz Yüksek Lisans, 12 Tezsiz Uzaktan Öğretim olmak üzere 238 program ile eğitim-öğretim verilmektedir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde lisansüstü program sayılarının arttırılması ve özellikle İngilizce dilde eğitim veren yeni programlar açılması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayan tezsiz veya uzaktan öğretim programlarıyla kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu nitelikli bilim uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

  • Yükseköğretim kurumun belirlediği ilkeler doğrultusunda lisansüstü programların eğitim kalitesini iyileştirmek,
  • Yükseköğretim kurumunun ilkeleri doğrultusunda lisansüstü program sayısını arttırmak,
  • Tüm lisansüstü programların tanınırlığını sağlayarak, öğrenci sayısını arttırmak,
  • Lisansüstü programlarda uluslararası öğrenci sayısını arttırmak,
  • Farklı disiplinler içeren lisansüstü programlarla lisansüstü eğitime bakış açısını geliştirmek,
  • Farklı sektörlerde görev yapan bireylerin uzaktan eğitim imkanlarıyla akademik gelişimlerine katkı sağlayan iş dünyasının gereksinimlerini karşılayan lisansüstü programlarla sektöre katkı sağlamak,
  • Diğer üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarıyla bilimsel ve eğitim alanında işbirliğini geliştirmek,
  • Öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize daha modern ve verimli şartlarda hizmet vermek,
  • Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini elektronik ortamda takip etmelerini sağlayan Öğrenci Bilgi Sistemini daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak.

 

Organizasyon Şeması

 

 

Komisyonlar

- 2022-2023 Akademik Yılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Burs Komisyonu (Lütfen Tıklayınız)

- 2023-2024 Akademik Yılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Burs Komisyonu (Lütfen Tıklayınız)

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Yazım Şablonu Güncelleme ve Hazırlama Komisyonu (Lütfen Tıklayınız)

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Af Komisyonu (Lütfen Tıklayınız)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu (Lütfen Tıklayınız)

 

Fiziki ve Teknik İmkanlar

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Terzioğlu Yerleşkesi’nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binasında B Blokta yer almaktadır.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fiziksel Kullanım Alanları

Zemin Kat

Arşiv

Tez Teslim Birimi

Birinci Kat

Fen Bilimleri

Sağlık Bilimleri

İkinci Kat

Sosyal Bilimler

Eğitim Bilimleri

Üçüncü Kat

Eğitim Alanı ve Arşiv

2 Adet Çalışma Ofisi

10 Adet

Çalışma Ofisi

(119,68 m² )

10 Adet

Çalışma Ofisi

(119.68 m²)

5 Adet Derslik 

(193 m²)

Konferans Salonu ve

Toplantı Odası

(Ortak Kullanım Alanı)

1 Arşiv

1 Depo

1 Arşiv

1 Fotokopi-Faks

1 Çay Ocagı

2 WC

1 Arşiv

1 Fotokopi-Faks

1 Çay Ocağı 

2 WC

2 Arşiv Fen Bilimleri

(45  m² )

2 Arşiv Sosyal Bilimler

(76  m²)

2 WC

 

 

İkili İşbirlikleri ve Protokoller

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ile Protokolü olan kurumlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İndirmek İçin lütfen Tıklayınız.

 

PROTOKOL YAPILAN KURUMLAR

 Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası

 Türk Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi

 Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Çanakkale Şubesi

 Savunma Güvenlik ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN)

 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

 DOC Akademi Didem Kesal Yıldırım Firması

 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

 Doğtaş Kelebek Mobilya A.Ş 

 

Kurumsal Logo 

 

Öğrenci Sayılarımız

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla Enstitümüzün lisansüstü öğrenci sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

ÇOMÜ

Lisansüstü Eğitim Enstisü

Öğrenci Sayıları

Akademik Yılı / Yarıyılı

 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Doktora

 804

Tezli Yüksek Lisans

 3599

Tezsiz Yüksek Lisans

 137

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

 1153

Toplam

 5693

Güncellenme Tarihi

 07.12.2023

 

Öğrenciler İçin Oryantasyon

- 21.10.2021 Tarihli Öğrenci Oryantasyon Toplantısı

- 18.10.2022 Tarihli Öğrenci Oryantasyon Toplantısı

- 17.10.2023 Tarihli Öğrenci Oryantasyon Toplantısı

 

Personel İçin Oryantasyon

- 20.07.2020 Tarihli İdari Kadro Oryantasyon Toplantısı

23.08.2021 Tarihli İdari Personel Oryantasyon Toplantısı

- İdari Personel Oryantasyon Toplantılarına İlişkin Görseller

08.02.2022 Tarihli İdari Personel Oryantasyon Toplantısı

- 15.08.2022 Tarihli İdari Personel Oryantasyon Toplantısı

09.09.2022 Tarihli İdari Personel Oryantasyon Toplantısı

- 24.11.2023 Tarihli İdari Personel Oryantasyon Toplantısı

 

Personel İçin Hizmet içi ve Destek Hizmet Faaliyetleri

- 07.04.2022 Tarihli İdari Personel Oryantasyon Eğitimi

(Arşiv Sistemi İş ve İşlemleri Hk. Eğitim)

23.03.2023 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı

(Kurumsal iletişim, Sosyal Medya, Haber Yazılması, Afiş&Grafik Özellikleri Hk. Eğitim)

- 13.12.2023 Tarihli Enstitü Bünyesinde Göreve Yeni Başlayan İdari Personel Oryantasyon Eğitimi

(2023 yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde göreve başlayan idari personellere Personel Oryantasyon Eğitimi verildi.)

Ödüller

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Öğrencisinin Başarısı

Doktora Öğrencilerimiz TÜBİTAK Bursu Kazandı

- Doktora Öğrencimiz TÜBİTAK Bursu Kazandı

Öğretim Elemanımızın Başarısı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Öğrencisinin Başarısı