Mevzuat

YÖNETMELİKLER

1.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2.

 (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

3.

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

4.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

 

 

UYGULAMA ESASLARI VE YÖNERGELER

 1.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması Ve Dönem Projesi İntihal Raporu Uygulama Esasları
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Uygulama Esasları
 3.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Etik Kurul Yönergesi

 4.

Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge
5.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

6.

 Türkiye Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun olan Öğrenciler için Not Karşılaştırma Tablosu

7.

 Yurtdışında Kullanılan Not Sistemlerinin 4'lük Sistemdeki Karşılıkları

8.

 Öğrenci El Kitabı (2022)

9.

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ödül Yönergesi

10.

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi

 

Kişisel Verilerin Koruması ve İşlenmesi ile ilgili dokümanlar ağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 ÇOMÜ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 Rehberler

 Farkındalık ve Bilgilendirme Videoları

 Öğrenci Aydınlatma Metni

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Etik Kurul Yönergesi.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması Ve Dönem Projesi İntihal Raporu Uygulama Esasları.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Uygulama Esasları.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ödül Yönergesi.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru^J Kabul ve Kayıt Yönergesi.pdf
Disiplinlerarası AnabilimAnasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge.pdf
Öğrenci El Kitabı 2022.pdf
Türkiye Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun olan Öğrenciler için Not Karşılaştırma Tablosu.pdf
Yurtdışında Kullanılan Not Sistemlerinin 4'lük Sistemdeki Karşılıkları.pdf