Mevzuat

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Etik Kurul Yönergesi.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması Ve Dönem Projesi İntihal Raporu Uygulama Esasları.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Uygulama Esasları.pdf
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru^J Kabul ve Kayıt Yönergesi.pdf
Disiplinlerarası AnabilimAnasanat Dalının Kurulması ile Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge.pdf
Türkiye Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun olan Öğrenciler için Not Karşılaştırma Tablosu.pdf
Yurtdışında Kullanılan Not Sistemlerinin 4'lük Sistemdeki Karşılıkları.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)