Paydaş İlişkileri

İç ve Dış Paydaşlarımız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Toplumsal Katkı Faaliyetleri çerçevesinde bölgedeki Kamu Kurumları, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ile eşgüdümlü çalışarak bölgeye katlı sağlayacak Lisansüstü tezlerin üretilmesine çalışmaktadır. Bu doğrultuda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

 

 • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler ve diğer resmi kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurulu,
 • Üniversitelerarası Kurul,
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Özel Sektör Kuruluşları (Doğtaş, İÇDAŞ, Dardanel vb.),
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Stajyer öğrenci istihdam eden işverenler,
 • Bankalar,
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdari personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız ve aileleri.

 

İç ve Dış Paydaş Anketleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Kapsamında uygulanan İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri aşağıda belirtilmiştir.

 

-  İç  Paydaş Memnuniyet Anket için lütfen tıklayınız.

-  Dış Paydaş Memnuniyet Anketi için lütfen tıklayınız.

 

Ders ve Öğretim Elamanı Değerlendirme Anketi

Her dönem sonunda Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden yapılmaktadır. Sonuçlar için lütfen  tıklayınız.

 

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Kapsamında uygulanan Akademik Personel Memnuniyet Anketi için lütfen tıklayınız.

 

 

Ekler

Akademik Personel Memnuniyet Anketi.pdf
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi.pdf
İç Paydaş Memnuniyet Anketi.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)