Öğretim Üyeleri İçin Formlar

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde geçekleştirmek istediğiniz iş ve işlemler ile ilgili hazırlanan formlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

 

 

Ekler

Anket-Ölçek Araştırması Danışman Dilekçesi.docx
Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman Ve Uzmanlar İçin Bilgi Formu.doc
Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi.pdf
Bilim Sınavı ve Uygulama Sınavı Jüri Öneri Formu.doc
Bilimsel Yayın Koşulu Beyan Formu.doc
Ders Açma Öneri Formu.doc
Ders Yükü Bildirim Formu.xlsx
Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.docx
Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanağı.doc
Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Bildirim Formu.doc
Doktora Tez Önerisi Savunma Sonuç Tutanağı.doc
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Sonuç Tutanağı.docx
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı.doc
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Önerisi Ve Onay Formu.doc
Doktora Yeterlik Sınavı Sözlü Sınav Formu.doc
Doktora Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Formu.doc
Final Sınavı Öğrenci Sayısı Bildirim Formu.doc
Telafi Dersi Bilgi Formu.xlsx
Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı.doc
Tez İnceleme Formu.docx
Tez İnceleme Kişisel Raporu.doc
Tez İzleme Komitesi (TİK) Toplantı Tarihi Bildirim Formu.doc
Tez İzleme Komitesi(TİK) Doktora Tezi Geliştirme-Değerlendirme Raporu.doc
Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi Formu.doc
Tezsiz Yüksek Dönem Projesi Değerlendirme Formu.doc
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Örneği.doc
Turnitin Öğretmen Kılavuzu.pdf
Yolluk Talep Formu.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)