Görev Dağılımı ve İletişim Bilgileri

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Enstitümüz personellerinin görev dağılımları ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 0286 218 00 18 Santral Numarasında aşağıda belirtilen dahili numaraları tuşlayarak Enstitümüze ulaşabilrsiniz.

 

Dönüşümlü Mesai Saatleri*
   Sabah       10.00 - 13.00
   Öğeden Sonra       13.00 - 16.00

*Dönüşümlü mesai sisteminde birbirinin yerine görevlendirilen personellerimize ait iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

E-Posta

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Sekreteri

14075

asungucomu.edu.tr

Hatice KAMAR

Şube Müdür V.

Sosyal-Eğitim Bilimleri Koordinatörü

Arşiv Sorumlusu-Enstitü Yönetim Kurulu Yazışmaları

İstatistikler, Faaliyet Raporları,

Öz Değerlendirme Raporları

Tezlerin Ulusal Tez Merkezine zamanında yüklenmesini kontrol etmek. Tezlerin Arşivlenmesi ve Kütüphaneye gönderim süreçlerini kontrol etmek.

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

14069

haticekamarcomu.edu.tr

Sevgi EREN

Şube Müdür V.

Fen-Sağlık Bilimleri Koordinatörü

 Yönetim Kurulu Yazışmaları

İstatistikler, Faaliyet Raporları,

Öz Değerlendirme Raporları

Tezlerin Ulusal Tez Merkezine zamanında yüklenmesini kontrol etmek. Tezlerin Arşivlenmesi ve Kütüphaneye gönderim süreçlerini kontrol etmek

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

14055

sevgierencomu.edu.tr

Saliha ÖZDEMİR

Şef

Öğrenci İşleri Sorumlusu (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesini kontrol etmek

Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

Yönetim Kurulu Kararlarının Düzenlenmesi ve Kontrolü

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nimet İNAL bakacaktır. 

14070

sozdemircomu.edu.tr

Vildan KAPUCU

4-d Sürekli İşçi

-Müdür Sekreteri

Enstitü Müdürünün Sekreterlik işlemlerini yapmak,

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Etik Kurul yazışmalarını yapmak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN bakacaktır. 

14071

vildancakircomu.edu.tr

Nimet İNAL

4-d Sürekli İşçi

-Yazı İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

Arşiv Görevlisi (Sosyal-Eğitim)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Saliha ÖZDEMİR bakacaktır. 

14081

nimettelefoncucomu.edu.tr

Halime KARADAĞ

4-d Sürekli İşçi

-Yazı İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Yönetim Kurulları, Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları, Enstitü Yazışmaları,

Arşiv Görevlisi (Fen-Sağlık)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nimet İNAL bakacaktır. 

14068

halime.karadaqcomu.edu.tr

Meltem ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

- Muhasebeci (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Ders Yükü Bildirim Formları,
- Ek ders ödemeli (örgün),
- Maaş ve Mesai ödemeleri,

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri 31. Madde,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

14062

meltemaslancomu.edu.tr

İsmail BERKİT

Bilgisayar İşletmeni

- Muhasebeci (Fen-Sağlık Bilimleri)

Ayniyat,

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Satın alma iş ve işlemleri

Ders Yükü Bildirim Formları
- Ek ders ödemeli (örgün)
- Yolluk, 4 D Puantaj, Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajları

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Meltem ASLAN SARIKAYA bakacaktır. 

14059

ismail.berkitcomu.edu.tr

Eray ÇALIŞIR

Bilgisayar İşletmeni

-Web Sorumlusu

Enstitü Web Sayfasının (lee.comu.edu.tr) içeriklerinin hazırlanması, yayımlanması, takibi.

Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Tarih Girişi (Sosyal-Eğitim)

 

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Balkan Araştırmaları,

Ortadoğu Araştırmaları,

Temel İslam Bilimleri,

İslam Hukuku,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda öğrenci işlerinde yerine Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

14074

eraycalisircomu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

Bilgisayar İşletmeni

 

- Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih,

Sanat Tarihi,

Coğrafya,

Arkeoloji,

Batı Dilleri ve Edebiyatları-İngiliz Dili ve Edebiyatı, Osmanlı Arkeolojisi,

Sosyoloji,

Askeri Tarih Araştırmaları,

Felsefe,

Spor Yöneticiliği,

Diplomaların teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Eda ÖCALAN GÜNAY bakacaktır. 

14079

gokhansengor17hotmail.com

Arif ÖNCÜ

Memur

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Uzaktan Öğretim Programları

İşletme Yöneticiliği, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi, Sınıf Eğitimi,

Eğitim Bilimleri,

Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

Eğitim Programları ve Öğretim,

Fen Bilgisi Eğitimi,

Tarih Eğitimi,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine,

-Uzaktan Eğitimde Eray ÇALIŞIR bakacaktır. 

-Eğitim Bilimler Programlarına Ayhan CANDAN bakacaktır. 

14080

arifoncu17gmail.com

Kamile TİLKİ

Bilgisayar İşletmeni

- Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

İktisat Politikası,

Uluslararası İşletmecilik,

Yönetim ve Organizasyon,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Yönetim Ekonomisi,

Sosyal ve Veri Analizi,

Felsefe ve Din Bilimleri,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

Maliye,

Finans ve Bankacılık,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Saliha ÖZDEMİR bakacaktır. 

14082

kamiletilkicomu.edu.tr

Eda ÖCALAN GÜNAY

Bilgisayar İşletmeni

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

- Kamu Yönetimi,

Uluslararası İlişkiler,

Uluslararası Ticaret ve Lojistik,

İşletme BİGA İİBF,

İktisat BİGA İİBF,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Gökhan ŞENGÖREN bakacaktır. 

14083

eocalancomu.edu.tr

Hicran ÇUBUKÇU

Tekniker

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Aile Danışmanlığı; Afet Eğitimi ve Yönetimi

Türkçe Eğitimi (Yüksek Lisans /Doktora),

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Müzik Öğretmenliği,

Resim İş Eğitimi,

Kimya Eğitimi,

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi,

Coğrafya Eğitimi,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

14053

hicrancubukcucomu.edu.tr

Ayhan CANDAN

Bilgisayar İşletmeni

-Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Sınıf Eğitimi,

Okul Öncesi Eğitimi,

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.), Sınıf Öğretmenliği,

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

Sağlık Yönetimi (Sağlık Ekonomisi),

İngiliz Dili Eğitimi (Yüksek Lisans /Doktora),

Alman Dili Eğitimi,

Japon Dili Eğitimi,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hicran ÇUBUKÇU bakacaktır. 

14076

ayhancandancomu.edu.tr

Servet BİROL

 

14051

 

 

Sevilay ÇEVİRME

4/d Sürekli İşçi

 

Öğrenci İşleri (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

Resim (Sanatta Yeterlik- Tezli YL),

Seramik,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

Sağlık Turizmi,

Turizm İşletmeciliği (Doktora, Tezli, Tezsiz YL),

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,

Medya ve Kültürel Çalışmalar,

Radyo ve Televizyon,

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nimet İNAL bakacaktır. 

14081

sevilay.cevirmecomu.edu.tr

Ebru PEKÇETİN

Bilgisayar İşletmeni

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,

Harita Mühendisliği, Biyomühendislik Kimya Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL bakacaktır. 

14065

pekcetincomu.edu.tr

Ela ÖNAL

4-d Sürekli İşçi

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği, Biyomoleküler Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Enerji Kaynakları ve Yönetimi, Doğal Afetlerin Risk Yönetimi, İş Güvenliği,

Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Temel Bilimler,

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ebru PEKÇETİN bakacaktır. 

14058

elaonalcomu.edu.tr

Can ALPER İNAL

Bilgisayar İşletmeni

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri,

Coğrafi Bilgi Teknolojileri,

Gayrimenkul Geliştirme, Tarım Ekonomisi

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

14067

 

Feyza URUN

4-d Sürekli İşçi

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Tarla Bitkileri

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

14056

 

Tuğba ARSLAN

Memur

-Öğrenci İşleri (Fen-Sağlık Bilimleri)

Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Bilimleri, Hareket ve Antrenman Bilimleri

Fizyoloji, Tıbbi Genetik, Sağlık Hizmetleri, 

Sağlık Yönetimi, Hemşirelik,

Kalp ve Damar Cerrahisi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Sistem Biyoloji, Tıbbi Biyokimya

Diplomaların hazırlanması ve teslimi,

Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Kimlik İşlemleri,

Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Tarih Girişi (Fen-Sağlık)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL bakacaktır. 

14066

tugbaarslancomu.edu.tr

Ayşe Gülşah YILMAZER

4/d Sürekli İşçi

 Disiplinlerarası Anabilim Dalı Sekreteri

Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı

Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmaları Anabilm  Dalı

Disiplinlerarası Afet Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı

Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı

Anabilim Dalı Yazışmalarını yapmak dosyaları düzenlemek

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Halime KARADAĞ bakacaktır. 

 

 

Arş. Gör. Dr. Mustafa KAHRAMAN

Arş. Gör. Murat AY

Arş. Gör. Elif Ceylan EROL

Arş. Gör. Özge GENÇEL

Tezlerin teslim alınması

Tezlerin şekilsel kontrolü

Tezlerin imzalanma sürecinin takibi

Tez veri giriş ve yayımlama izin formlarını Ulusal Tez Merkezine Göndermek ve Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yükleme işlemlerini yapmak

Enstitü Müdürlüğünce verilecek diğer görevler

14064

murataycomu.edu.tr

eceylancomu.edu.tr

ozgegencelcomu.edu.tr

 

Yılmaz TEZ

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

Zemin kat, 3. Kat sınıfların ve yangın merdiveninin temizliği, posta ve evrak işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Melahat KAYAÜSTÜ bakacaktır. 

14077

 

Arzu ÖZCAN

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

2.kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği, 2. Kat sınıflarının ve koridorunun temizliği ve evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN bakacaktır. 

14077

 

Vahide ERGİN

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

2.kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği, 2. Kat sınıflarının ve koridorunun temizliği ve evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

14077

 

Melahat KAYAÜSTÜ

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

1.kat temizlik, Enstitü ön merdivenlerin temizliği, tez dağıtım ve imza işlemlerinin takibi

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Yılmaz TEZ bakacaktır. 

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)