Görev Dağılımı ve İletişim Bilgileri

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

Mesai Saatleri
   Sabah           08:00 - 12:00
   Öğleden Sonra           13:00 - 17:00

 

Enstitümüz personellerinin görev dağılımları ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

0 286 218 00 18 Santral Numarasından aşağıda belirtilen dahili numaraları tuşlayarak Enstitümüze ulaşabilrsiniz.

 

Adı Soyadı

Görevi

 Dahili 

E-Posta

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Sekreteri

--

asungucomu.edu.tr

Sevgi EREN

Şube Müdür V.

Fen-Sağlık Bilimleri Koordinatörü

- Arşiv Sorumlusu

-Fen- Sağlık Yönetim Kurulları Kararları ve Yazışmaları

- Öğrenci İşleri ve Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak gelen evrakları kontrol edip işlenmesini sağlamak.

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

14055

sevgierencomu.edu.tr

Saliha ÖZDEMİR

Şef

Yazı İşleri Koordinatörü

- Yönetim Kurulları,

- Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmalarının

- Enstitü Yazışmaları ve kontrolü takibi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

14069

sozdemircomu.edu.tr

Eray ÇALIŞIR

Şef V.

Sosyal-Eğitim Bilimleri Koordinatörü

- Web Sorumlusu

- Enstitü Web Sayfasının (lee.comu.edu.tr) içeriklerinin hazırlanması, yayımlanması, takibi,

- Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Tarih Girişlerinin yapılması,

- Video Konferans Sınav Şifrelerinin verilmesi ve takibinin yapılması,

- Diplomaların hazırlanması,

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

14074

eraycalisircomu.edu.tr

Emine ATEŞ

4-d Sürekli İşçi

Müdür Sekreteri

- Enstitü Müdürünün Sekreterlik işlemlerini yapmak,

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Etik Kurul yazışmalarını yapmak,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

14071

emily_atescomu.edu.tr

Nimet İNAL

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

 Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nalan PEMBE ÖZTÜRK bakacaktır. 

14069

nimettelefoncucomu.edu.tr

Halime KARADAĞ

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nalan PEMBE ÖZTÜRK bakacaktır. 

14068

halime.karadaqcomu.edu.tr

 

 

 

 

 

Nalan PEMBE ÖZTÜRK

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri/ Anabilim Dalı Sekreterliği

Yönetim Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları

- Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı Sekreterliği

Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmalar Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Davranış Bilimleri Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Sekreterliği

Disiplinlerarası Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

Sorumlu olduğu Disiplinlerarası Anabilim Dallarının yazışmalarını ve kurul kararlarını yazmak ve takip etmek.

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Halime KARADAĞ bakacaktır. 

14082

npembeozturkcomu.edu.tr

İsmail BERKİT

Şef V.

Muhasebe/ Taşınır Kayıt Kontrol

- Ayniyat,

- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi,

- Satın alma iş ve işlemleri

- Ders Yükü Bildirim Formları
- Ek ders ödemeli (örgün/İkinci Öğretim/Uzaktan Öğretim)

- Maaş ve Mesai ödemeleri,

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

- 31. Madde,

- Yolluk, 4 D Puantaj, Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajları

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Meltem SARIKAYA bakacaktır. 

14059

ismail.berkitcomu.edu.tr

Meltem ASLAN SARIKAYA

Bilgisayar İşletmeni

 

Muhasebe

- Ders Yükü Bildirim Formları,
- Ek ders ödemeli (örgün),
- Maaş ve Mesai ödemeleri,

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

- 31. Madde,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

14062

meltemaslancomu.edu.tr

Arif ÖNCÜ

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

*Uzaktan Öğretim Programları

- Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

*İşletme Yöneticiliği Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

*Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,

*Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı,

* Finans ve Bankacılık Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

*Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Uzaktan Öğretim YL,

* Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezsiz Uzaktan Öğretim YL

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Turist Rehberliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

- Temel Eğitim Anabilim Dalı,

*Sınıf Eğitimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

*Kent ve Çevre Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı,

*Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

-İktisat Anabilim Dalı,

*İktisat Tezsiz Uzaktan Öğretim Programı,

--------------------------------------------------------------

Örgün-İkinci Öğretim Programlar

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

* Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

* Eğitim Programları ve Öğretim,

* Eğitim Yönetimi Denetimi (İ.Ö.),

* Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

* Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

14080

arifoncu17gmail.com

Tuğba ARSLAN Memur

 / Öğrenci İşleri /

 Uzaktan Öğretim Programları

- Örgün-İkinci Öğretim Programlar

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,

* Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

* Eğitim Programları ve Öğretim,

* Eğitim Yönetimi Denetimi (İ.Ö.),

* Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

* Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda muhasebe İşlerinde yerine Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

14080

tugbaarslancomu.edu.tr

 

 

Gökhan ŞENGÖREN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Arkeoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Doktora, Tezli YL

- Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

* İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli YL

- Coğrafya Anabilim Dalı,

Coğrafya Doktora, Tezli YL

- Felsefe Anabilim Dalı,

Felsefe Tezli YL

- Sanat Tarihi Anabilim Dalı,

Sanat Tarihi Doktora, Tezli YL

- Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Doktora, Tezli YL

- Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı,

Spor Yöneticiliği Tezli YL

- Tarih Anabilim Dalı,

Tarih Doktora, Tezli YL

- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora, Tezli YL

- Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı,

Askeri Tarih Araştırmaları Tezli YL

- Disinlinlerarası Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı

Osmanlı Arkeolojisi Doktora, Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nilgün TEPE bakacaktır. 

14079

gokhansengor17hotmail.com

Eda GÜNAY ÖCALAN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- İşletme (BİGA İİBF) Anabilim Dalı,

İşletme Doktora, Tezli YL, Tezsiz İkinci Öğretim

Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı- İkinci Öğretim

- Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli YL, Tezsiz İkinci Öğretim

- Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli YL

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı,

 Tezli YL, Tezsiz YL

- Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Tezli YL, Tezsiz YL

Doktora, Tezli

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Sevilay ÇEVİRME bakacaktır. 

14070

eocalancomu.edu.tr

Hicran ÇUBUKÇU

Tekniker

Öğrenci İşleri /Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı Sekreterliği

- Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı

Aile Danışmanlığı Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Disiplinlerarası Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı

Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

* Coğrafya Eğitimi Tezli YL

* Tarih Eğitimi Tezli YL

* Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli YL

* Türkçe Eğitimi Tezli YL, Doktora

* Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Tezli YL

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli YL

- Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

* Müzik Öğretmenliği Tezli YL

* Resim İş Eğitimi Tezli

-  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim YL

Müzik Anasanat Dalı

Müzik Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

14057

hicrancubukcucomu.edu.tr

Ayhan CANDAN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Ekonometri Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı,

* Fen Bilgisi Eğitimi Doktora, Tezli YL

* Kimya Eğitimi Tezli YL

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

- Sağlık Ekonomisi Tezli YL %30 İngilizce

- Temel Eğitim Anabilim Dalı,

* Sınıf Eğitimi Doktora, Tezli YL, İ.Ö Tezsiz YL

* Okul Öncesi Eğitimi Doktora, Tezli YL

- Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı,

* İngiliz Dili Eğitimi Doktora, Tezli YL

* Japon Dili Eğitimi Tezli YL,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hicran ÇUBUKÇU bakacaktır. 

14076

ayhancandancomu.edu.tr


Sevilay ÇEVİRME

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli YL,

- Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı,

Turizm İşletmeciliği Doktora, Tezli YL, Tezsiz YL

* Sağlık Turizmi Tezli YL, İ.Ö Tezsiz YL

- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı,

* Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Tezli YL

* Turist Rehberliği İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı,

* Temel İslam Bilimleri Doktora-Tezli YL

* İslam Hukuku Tezli YL

* Tefsir Tezli YL

* Hadis Tezli YL

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda Eda GÜNAL ÖCALAN yerine bakacaktır. 

14078

sevilay.cevirmecomu.edu.tr


Nilgün TEPE

Memur

Öğrenci İşleri

- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,

Felsefe ve Din Bilimleri Doktora, Tezli YL

Dinler Tarihi Tezli YL

- Resim Anasanat Dalı,

Resim Sanatta Yeterlik, Resim Tezli YL

- Seramik ve Cam Anasanat Dalı,

Seramik Tezli YL Seramik Sanatta Yeterlik

- Davranış Bilimleri Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı,

* Balkan Araştırmaları Tezli YL

* Ortadoğu Araştırmaları Tezli YL

Disiplinlerarası Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı

Tezli YL

Disiplinlerarası Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı

Tezli YL

Disiplinlerarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı – İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Gökhan ŞENGÖREN bakacaktır. 

14081

nilgun.tepecomu.edu.tr

Nihal DUMAN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri/Arşiv Sorumlusu

-Disiplinlerarası Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı,

* Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora

Tıbbi Sistem Biyolojisi Tezli YL

- Fizyoloji Anabilim Dalı, Doktora, Tezli YL

- Hemşirelik Anabilim Dalı, Tezli YL

Disiplinlerarası Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı,

* İlk ve Acil Yardım Tezli YL

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Perfüzyon Doktora, YL

- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tezli YL

- Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tezli YL

- Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tezli YL

- Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Disiplinlerarası Doğal Afetlerin Risk Yönetimi             Anabilim Dalı, Tezli YL

Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı,

Tezli YL, İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Doktora, Tezli YL

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL bakacaktır.

14066

nihaldumancomu.edu.tr

Ahmet BOZKURT

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- İktisat (SBF) Anabilim Dalı,

* İktisat Politikası Tezli YL

- İşletme (SBF) Anabilim Dalı,

* Uluslararası İşletmecilik Doktora, Tezli YL, İkinci Öğretim Tezsiz YL

* Yönetim ve Organizasyon Doktora, Tezli YL İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora, Tezli, İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL, İkinci Öğretim Tezsiz YL

-Maliye Anabilim Dalı

Doktora Tezli YL

Disiplinlerarası Dijital Pazarlama ve Ekonomi/Tezli YL

 

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Tugay BORUZAN bakacaktır.

14064

ahmet.bozkurtcomu.edu.tr

Tugay BORUZAN

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

* Hareket ve Antrenman Bilimleri YL

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora

- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,

* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli YL

Beden Eğitimi ve Spor Tezli YL

- İktisat (BİGA İİBF) Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL

- Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Tezli YL

Gazetecilik Anabilim Dalı

Tezli YL

- Disiplinlerarası Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli, Tezsiz YL

- Disiplinlerarası Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,

* Yönetim Ekonomisi Tezli YL

* Sosyal ve Veri Analizi Tezli YL

Disiplinlerarası Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Spor Bilimleri Doktora

-

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ahmet BOZKURT bakacaktır.

14065

tugay.boruzanhotmail.com

 

Ela ÖNAL

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Doktora Tezli YL,

- Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı

Doktora Tezli YL

- Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora Tezli YL

- Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezli YL

- Biyomühendislik Anabilim Dalı Tezli YL

- Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

%100 İngilizce Doktora Tezli YL

- Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktora Tezli YL

- Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli YL

- İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli YL

- Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezli YL

- Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezli YL

- Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli YL

- Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezli YL

- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nihal DUMAN bakacaktır. 

14058

elaonalcomu.edu.tr

Can Alper İNAL

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Matematik Anabilim Dalı, Doktora, Tezli YL

- Fizik Anabilim Dalı, Doktora, Tezli YL

- Kimya Anabilim Dalı, Doktora, Tezli YL

- Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora, Tezli YL

- Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı,

Doktora, Tezli YL

- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı,

Tezli YL

- Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

Disiplinlerarası Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

Tezli YL,

- Disiplinlerarası Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı Tezli YL,

Disiplinlerarası Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli YL,

- Disiplinlerarası Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı Biyomoleküler Bilimler Tezli YL %100 İngilizce

- Disiplinlerarası Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı,

* Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli YL,

* Enerji Teknolojileri Doktora

-- Disiplinlerarası Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı, Tezli YL

Disiplinlerarası Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı Tezli YL,

Disiplinlerarası Yaban Hayatı ve Ekolojisi Anabilim Dalı

Tezli YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Feyza URUN bakacaktır. 

14067

canalperinalcomu.edu.tr

Feyza URUN

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

- Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

- Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

- Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

- Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

- Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı,

- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

- Zootekni Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL,

- Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Doktora, Tezli YL, İkinci Öğretim Tezsiz YL

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda Can Alper İNAL yerine bakacaktır. 

14056

feyzaurunhotmail.com

Arş. Gör. Dr. Ulvi Cenap TOPÇU

 

Arş. Gör. Dr. Özge GENÇEL

 

Arş. Gör. Dr. Mustafa KAHRAMAN

 

Arş. Gör.

Murat AY

 

Tez Teslim Birimi

- Tezlerin şekilsel kontrolü

- Tezlerin teslim alınması

- Tezlerin imzalanma sürecinin takibi

- Tez veri giriş ve yayımlama izin formlarını Ulusal Tez Merkezine Göndermek ve Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yükleme işlemlerini yapmak

Enstitü Müdürlüğünce verilecek diğer görevler.

14052

fyilmazcomu.edu.tr

 

murataycomu.edu.tr

 

ulvictcomu.edu.tr 

 

ozgegencelcomu.edu.tr

Hilal KEŞAN

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- 2. Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin ve koridorunun temizliği ve tuvaletlerinin temizliği, 2. Kat Giriş holünün temizliği

- Enstitü 2. Kat Girişinin temizliği koltuklar başvuru masası

Pazartesi Günleri öğleden sonra Bina genel temizliği (Bina Giriş kapısı ve kapı camları, Enstitü Giriş Kapısı ve camları, Bina katları koridorlarının paspası)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

14077

-

Arzu ÖZKAN

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- 2. Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin ve koridorunun temizliği ve tuvaletlerinin temizliği, 2. Kat Giriş holünün temizliği

- Enstitü ön merdivenlerinin temizliği

Pazartesi Günleri öğleden sonra Bina genel temizliği (Bina Giriş kapısı ve kapı camları, Enstitü Giriş Kapısı ve camları, Bina katları koridorlarının paspası)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hilal KEŞAN bakacaktır. 

14077

-

Melahat KAYAÜSTÜ

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- 1. Kat Enstitü Çalışma Ofisleri ve Toplantı salonunun temizliği, 1. Kat Giriş holünün temizliği

Zemin kat Enstitü Çalışma Ofisleri temizliği (3 ofis), holünün temizliği,

- Enstitü arka merdivenlerinin temizliği,

- Pazartesi Günleri öğleden sonra Bina genel temizliği (Bina Giriş kapısı ve kapı camları, Enstitü Giriş Kapısı ve camları, Bina katları koridorlarının paspası)

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hilal KEŞAN, Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

14063

-

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)