Görev Dağılımı ve İletişim Bilgileri

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Enstitümüz personellerinin görev dağılımları ve iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

0286 218 00 18 Santral Numarasından aşağıda belirtilen dahili numaraları tuşlayarak Enstitümüze ulaşabilrsiniz.

 

Mesai Saatleri
   Mesai Başlangıcı           10:00       
   Mesai Bitimi           16:00       

 

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

E-Posta

Arzu SÜNGÜ

Enstitü Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Sekreteri

14075

asungucomu.edu.tr

Hatice KAMAR

Şube Müdür V.

Sosyal-Eğitim Bilimleri Koordinatörü

- Arşiv Sorumlusu-Enstitü Yönetim Kurulu Yazışmaları

- Öğrenci İşleri ve Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak gelen evrakları kontrol edip işlenmesini sağlamak

- İstatistikler, Faaliyet Raporları, Öz Değerlendirme Raporları

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

14070

haticekamarcomu.edu.tr

Sevgi EREN

Şube Müdür V.

Fen-Sağlık Bilimleri Koordinatörü

- Enstitü Yönetim Kurulu Yazışmaları

- Öğrenci İşleri ve Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak gelen evrakları kontrol edip işlenmesini sağlamak.

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

14055

sevgierencomu.edu.tr

Saliha ÖZDEMİR

Şef

Yazı İşleri Koordinatörü

- Yönetim Kurulları,

- Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

14069

sozdemircomu.edu.tr

Ebru PEKÇETİN

Şef V.

Öğrenci İşleri

- Gıda Mühendisliği,

- Jeoloji Mühendisliği,

- Jeofizik Mühendisliği,

- Çevre Mühendisliği,

- Bilgisayar Mühendisliği,

- Maden Mühendisliği,

- İnşaat Mühendisliği,

- Harita Mühendisliği,

- Biyomühendislik,

- Kimya Mühendisliği,

- Peyzaj Mimarlığı

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL ve Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

14065

pekcetincomu.edu.tr

Vildan KAPUCU

4-d Sürekli İşçi

Müdür Sekreteri

- Enstitü Müdürünün Sekreterlik işlemlerini yapmak,

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Etik Kurul yazışmalarını yapmak,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN ve Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

14071

vildancakircomu.edu.tr

Sevil AKSARAYLI

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulları,

- Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

- Arşiv Görevlisi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nimet İNAL ve Halime KARADAĞ bakacaktır. 

14082

sevil.aksaraylicomu.edu.tr

Nimet İNAL

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulları,

- Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

- Arşiv Görevlisi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Halime KARADAĞ ve Sevil AKSARAYLI bakacaktır. 

14069

nimettelefoncucomu.edu.tr

Halime KARADAĞ

4-d Sürekli İşçi

Yazı İşleri

- Yönetim Kurulları,

- Enstitü Kurulu Kararları ve Yazışmaları,

- Enstitü Yazışmaları,

- Arşiv Görevlisi

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Nimet İNAL ve Sevil AKSARAYLI bakacaktır. 

14083

halime.karadaqcomu.edu.tr

Servet BİROL

Disiplinlerarası Anabilim Dalları Sekreterliği

- Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı

- Disiplinlerarası Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı

- Disiplinlerarası Davranış Bilimleri Anabilim Dalı

- Disiplinlerarası Yönetim Bilimleri

- Yazışmalarını ve anabilim Dalı Kurul Kararlarını yazmak

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Sevil AKSARAYLI bakacaktır

14051

servet.birolcomu.edu.tr

Tolga ÖZÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

(Salı - Çarşamba)

 

Muhasebeci (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

- Ders Yükü Bildirim Formları,
- Ek ders ödemeli (örgün),
- Maaş ve Mesai ödemeleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

14062

tolgaozcelikongmail.com

İsmail BERKİT

Bilgisayar İşletmeni

Muhasebeci

- Ayniyat,

- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi,

- Satın alma iş ve işlemleri

- Ders Yükü Bildirim Formları
- Ek ders ödemeli (örgün)

- Maaş ve Mesai ödemeleri,

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

- 31. Madde,

- Yolluk, 4 D Puantaj, Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajları

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

14059

ismail.berkitcomu.edu.tr

Eray ÇALIŞIR

Bilgisayar İşletmeni

Web Sorumlusu

- Enstitü Web Sayfasının (lee.comu.edu.tr) içeriklerinin hazırlanması, yayımlanması, takibi,

- Online Tez Savunma Sınavı, TİK Toplantısı ve Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Tarih Girişlerinin yapılması,

- Adobe Connet Sınav Şifrelerinin verilmesi ve takibinin yapılması,

- Diplomaların hazırlanması,

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arif ÖNCÜ bakacaktır. 

14074

eraycalisircomu.edu.tr

Gökhan ŞENGÖREN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Türk Dili ve Edebiyatı,

- Tarih,

- Sanat Tarihi,

- Coğrafya,

- Arkeoloji,

- Batı Dilleri ve Edebiyatları

-İngiliz Dili ve Edebiyatı,

- Osmanlı Arkeolojisi,

- Sosyoloji,

- Askeri Tarih Araştırmaları,

- Felsefe,

- Spor Yöneticiliği,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda Eda GÜNAY ÖCALAN yerine bakacaktır. 

14079

gokhansengor17hotmail.com

Arif ÖNCÜ

Memur

Öğrenci İşleri

*Uzaktan Öğretim Programları

*İşletme Yöneticiliği,

*Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi,

*Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi,

*Bankacılık ve Finans,

*Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi,

*Sınıf Eğitimi,

- Eğitim Bilimleri,

- Eğitim Yönetimi ve Denetimi,  

- Eğitim Programları ve Öğretim,

- Fen Bilgisi Eğitimi

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

- Müracaat halinde Diploma Eki ve Diploma yerine geçer belge düzenlenmesini sağlamak,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Eray ÇALIŞIR bakacaktır. 

14080

arifoncu17gmail.com

Kamile TİLKİ

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- İktisat Politikası,

- Uluslararası İşletmecilik,

- Yönetim ve Organizasyon,

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

- Maliye,

- Finans ve Bankacılık,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Sevilay ÇEVİRME ve Nilgün TEPE bakacaktır. 

14064

kamiletilkicomu.edu.tr

Eda GÜNAY ÖCALAN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- İşletme (BİGA İİBF),

- Kamu Yönetimi,

- Uluslararası İlişkiler,

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Gökhan ŞENGÖREN bakacaktır. 

14081

eocalancomu.edu.tr

Hicran ÇUBUKÇU

Tekniker

Öğrenci İşleri

- Aile Danışmanlığı

- Afet Eğitimi ve Yönetimi

- Türkçe Eğitimi (Yüksek Lisans /Doktora),

- Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi,

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

- Müzik Öğretmenliği,

- Resim İş Eğitimi,

- Kimya Eğitimi,

- Coğrafya Eğitimi,

- Tarih Eğitimi

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ayhan CANDAN bakacaktır. 

14057

hicrancubukcucomu.edu.tr

Ayhan CANDAN

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Ekonometri,

- Sınıf Eğitimi,

- Okul Öncesi Eğitimi,

- Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

- Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi (İ.Ö.),

- Sağlık Yönetimi (Sağlık Ekonomisi),

- İngiliz Dili Eğitimi (Yüksek Lisans /Doktora),

- Alman Dili Eğitimi, Japon Dili Eğitimi,

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Hicran ÇUBUKÇU bakacaktır. 

14076

ayhancandancomu.edu.tr


Sevilay ÇEVİRME

Öğrenci İşleri

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

- Turizm İşletmeciliği (Doktora, Tezli, Tezsiz YL),

- Sağlık Turizmi Tezli, Tezsiz YL

- Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Tezli, Tezsiz YL

- Temel İslam Bilimleri,

- İslam Hukuku

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda Kamile TİLKİ ve Nilgün TEPE yerine akacaktır. 

14078

sevilay.cevirmecomu.edu.tr


Nilgün TEPE

Memur

Öğrenci İşleri

- Resim (Sanatta Yeterlik- Tezli YL),

- Seramik,

- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

- Davranış Bilimleri Anabilim Dalı

-*Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı

* Avrupa Çalışmaları Bilim Dalı,

* Avustralya ve Pasifik Araştırmaları Bilim Dalı

* Balkan Araştırmaları Bilim Dalı,

* Ortadoğu Araştırmaları Bilim Dalı,

* Türkiye Çalışmaları Bilim Dalı.

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda Sevilay ÇEVİRME ve Kamile TİLKİ yerine akacaktır. 

14085

nilgun.tepecomu.edu.tr

Ahmet BOZKURT

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- İktisat BİGA İİBF,

- Yönetim Ekonomisi,

- Sosyal ve Veri Analizi

- Medya ve Kültürel Çalışmalar (Doktora, Tezli, Tezsiz YL),

- Radyo ve Televizyon

- Diplomaların teslimi, Kimlik İşlemleri,

- Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Ela ÖNAL ve Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

14080

ahmet.bozkurtcomu.edu.tr

Ela ÖNAL

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği,

- Biyomoleküler Bilimler,

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Disiplinlerarası Enerji Kaynakları ve Yönetimi,

- Enerji Teknolojileri

- Disiplinlerarası Doğal Afetlerin Risk Yönetimi

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

- Su Ürünleri Temel Bilimler,

- Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi,

- Su Ürünleri,

- Disiplinlerarası Gıda Güvenliği ve Kalitesi

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine  Tuğba ARSLAN bakacaktır. 

14058

elaonalcomu.edu.tr

Can Alper İNAL

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri

- Matematik,

- Fizik,

- Kimya,

- Biyoloji,

- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri,

- Disiplinlerarası Coğrafi Bilgi Teknolojileri,

- Disiplinlerarası Gayrimenkul Geliştirme,

- Tarım Ekonomisi

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Feyza URUN bakacaktır. 

14067

canalperinalcomu.edu.tr

Feyza URUN

4-d Sürekli İşçi

Öğrenci İşleri

- Bahçe Bitkileri,

- Bitki Koruma,

- Tarımsal Yapılar ve Sulama,

- Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği,

- Tarımsal Biyoteknoloji,

- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

- Zootekni Tarla Bitkileri

- Disiplinlerarası İş Güvenliği,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda Can Alper İNAL yerine  bakacaktır. 

14056

feyzaurunhotmail.com

Tuğba ARSLAN

Büro Personeli

Öğrenci İşleri

- Disiplinlerarası Beden Eğitimi ve Spor,

- Disiplinlerarası Spor Bilimleri,

- Disiplinlerarası Sağlık Hizmetleri, 

- Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi,

- Hemşirelik,

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,

- Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri,

- Fizyoloji,

- Tıbbi Genetik,

- Disiplinlerarası Tıbbi Sistem Biyolojisi,

- Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi,

- Kalp ve Damar Cerrahisi,

- Perfüzyon,

- Tıbbi Mikrobiyoloji,

- Tıbbi Biyokimya,

- Tıp Eğitimi,

- Diplomaların teslimi,

- Kimlik İşlemleri,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine  Ela ÖNAL bakacaktır. 

14066

tugbaarslancomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ulvi Cenap TOPÇU

 

Arş. Gör. Dr. Özge GENÇEL

 

Arş. Gör.

Murat AY

 

Arş. Gör.

Fatma KORKMAZ

Tez Birimi

- Tezlerin şekilsel kontrolü

- Tezlerin teslim alınması

- Tezlerin imzalanma sürecinin takibi

- Tez veri giriş ve yayımlama izin formlarını Ulusal Tez Merkezine Göndermek ve Tezlerin Ulusal Tez Merkezine Yükleme işlemlerini yapmak

Enstitü Müdürlüğünce verilecek diğer görevler

14052

murataycomu.edu.tr

ozgegencelcomu.edu.tr

Arzu ÖZKAN

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- 2. Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği,

- 2. Kat Sınıflarının (201-202-203) ve koridorunun temizliği

- Evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Vahide ERGİN bakacaktır. 

14077

-

Vahide ERGİN

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- 2. Kat Enstitü Çalışma Ofislerinin temizliği,

- 2. Kat Sınıflarının (201-202-203) ve koridorunun temizliği

- Evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Arzu ÖZKAN bakacaktır. 

14077

-

Melahat KAYAÜSTÜ

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- Zemin kat, 1. Kat Enstitü Çalışma Ofisleri ve Toplantı salonunun temizliği,

- Enstitü ön merdivenlerinin temizliği,

- Evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Yılmaz TEZ bakacaktır. 

14077

-

Yılmaz TEZ

4-d Sürekli İşçi

Yardımcı Hizmetler

- 3. Kat sınıfların ve tuvaletlerinin temizliği,

- Seminer Salonu ve tuvaletlerinin temizliği,

- Posta ve evrak dağıtım işlemleri

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine Melahat KAYAÜSTÜ bakacaktır. 

 

14077

-

Meltem ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

 Doğum İzninde

Muhasebeci (Sosyal-Eğitim Bilimleri)

- Ders Yükü Bildirim Formları,
- Ek ders ödemeli (örgün),
- Maaş ve Mesai ödemeleri,

- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek dersler ödemeleri,

- Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ek ders ödemeleri,

- 31. Madde,

Amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek

*İzinli ve raporlu olması durumunda yerine İsmail BERKİT bakacaktır. 

14062

meltemaslancomu.edu.tr

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)