Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

 

 

A. BAŞVURULAR İLE İLGİLİ SORULAR

1- Lisansüstü başvuruları ve programların kabul koşullarına ilişkin bilgilere nasıl erişebilirim?

Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde elektronik olarak alınır. Akademik takvime şu bağlantından erişilmektedir: https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/akademik-takvim-r10.html

Başvurular ile ilgili bilgilere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfası duyurularından erişilmektedir: https://lee.comu.edu.tr/

 

2- Lisansüstü başvurusu nasıl ve nereye yapılmaktadır?

Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının (www.comu.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturularak sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girerek, başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır, sadece kesin kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından kesin kayıt tarihlerinde Lisansüstü Eğitim Enstitü’ne belge teslimi yapılacaktır.

 

3- Aynı anda kaç programa başvurabilirim?

Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile bir kişi biri tezli biri tezsiz olmak üzere en fazla iki programa başvurabilir. Adayların; Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarında 1 (bir), İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında da 1 (bir) olmak üzere toplam 2 (iki) başvuru hakkı bulunmaktadır.

 

4- Online başvurumu gerçekleştirdikten sonra, çıktı alıp Enstitü’ye teslim etmem gerekiyor mu?

Hayır, çıktı alıp Enstitü’ye teslim etmeniz gerekmiyor, başvuru süresi içerisinde Enstitü’ye gelmeniz gerekmiyor. Ancak, kendiniz için mutlaka çıktı alın ve sınav gününde de yanınızda bulundurun.

 

5- Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi” içerisinde Enstitü’ye teslim etmem gerekiyor mu?

Hayır, başvuru süresi içerisinde sizden herhangi bir belgeyi Enstitü’ye getirmeniz istenmiyor. Üniversitemizin ve Enstitümüzün internet sitesinde yayınlanan “Başvuru ve Kayıt Kılavuzu” duyurusu içinde sizlerden istenilen belgelerin onaylı suretlerini, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra “Kesin Kayıt” döneminde Enstitü’ye teslim etmeniz gerekmektedir.

 

6- Başvurunun eksik olup olmadığı nereden anlaşılır? Tarafıma bilgi verilir mi?

Öğrenci belgelerini eksiksiz sunmakla mükelleftir.Eksik ya da yanlış belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durumda olan öğrencilere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından mail gönderilir veya başvuru esnasında girilen cep telefon numarasına SMS yollanır. Başvuru belgelerini tamamlamayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmaz.

 

7- Başvurularda istenen belgelerin asılları mı noter tasdiklilerimi alınmaktadır?

Başvurular sırasında belgeler, sisteme yüklenmektedir. Yalnız kesin kayıtta tüm belgelerin asılları olmak zorundadır. Tüm belgelerin asılları ibraz edildiği takdirde, fotokopileri Enstitü Müdürlükleri’nde onaylanarak kabul edilmektedir. Tüm belgeler başvuru yapılan programın dilinde veya Türkçe tercüme olmak zorundadır.

 

8- ALES şartı aranmayan programlar hangileridir?

Tezsiz yüksek lisans programlarında, ana sanat dalları programlarında, T doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık programlarında ve yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

 

9- Özel öğrencilik nedir? Nasıl uygulanır?

Herhangi başka bir Üniversitede lisansüstü seviyede öğrenciliği bulunan kişiler, kendi Üniversitelerinin mevzuatlarına da uygun olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesin'den "özel öğrenci" statüsünde ders alabilirler. Süreçle ilgili formlara şu bağlantından erişilmektedir: https://lee.comu.edu.tr/formlar/ogrenciler-icin-formlar-r8.html

 

10- Yatay geçiş yapmanın koşulları nelerdir? Başvurular hangi tarihlerde alınır?

Yatay geçiş yoluyla hangi programın hangi koşullarda öğrenci kabul ettiği bilgisi akademik takvimde belirtilen tarihlerde web sayfasında ilan edilir. Başvurular Enstitüye evrak teslim etmek yoluyla gerçekleştirilir. Süreçle ilgili formlara şu bağlantından erişilmektedir: https://lee.comu.edu.tr/formlar/ogrenciler-icin-formlar-r8.html

 

11- İlan edilen kabul koşullarını tam olarak sağlayamıyorum (örneğin; ilan edilen koşul 55 iken ALES puanım 54) yine de başvuru yapabilir miyim?

Başvurunun kabul edilebilmesi için ilan edilen koşulun tam olarak sağlanıyor olması ve belgelendirilebilmesi gerekmektedir. Aksi durumda başvuru kabul edilmez ve adayın bilim sınavına girmesi mümkün olmaz.

 

12- YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, vb. yabancı dil sınavları kaç yıl geçerlidir?

Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir. Bir tarih belirtilmediyse, Eylül 2006 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri “geçerli” kabul edilmektedir. Konu hakkında ÖSYM’nin internet sitesinde daha geniş açıklama vardır. Lütfen, “Başvuru Koşulları” ile ilgili duyuruyu ve eklerini dikkatlice okuyunuz.

 

13- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır (geçerlilik süresi üzerinde yazılıdır).

 

14- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yapmış olduğu “Yabancı Dil Sınavı” kaç yıl geçerlidir?

Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı 1 yıl geçerlidir.

 

15- Lisans programından mezun olmadan başvuru yapabilir miyim?

Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

 

16- Alan dışı bir lisansüstü programa başvuru yapabilir miyim?

Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programlarından farklı alanda almış olan adaylar ilgili Anabilim Dalı mezun olduğunuz programından kontenjan belirtmiş ise başvurabilirsiniz. Bu konuda özel şart ve aranan nitelikler kontenjan ilanında belirtilmektedir. Farklı alandan programa kayıtlanan öğrenciler kayıtlandığı Anabilim Dalının belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.

 

17- Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuru yapanlar da bilim sınavına girecekler mi?

Hayır, TEZSİZ Yüksek Lisans programına başvuranlar sınava alınmayacaktır.

 

18- Başvurum onaylandı, bilim sınavları ve kayıtlar hakkındaki bilgilere nasıl erişebilirim?

Bilim sınavları ve kayıtlar akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılmaktadır. Hangi programın hangi gün ve saatte, nerede sınav düzenleyeceği bilgisi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasında ilan edilir, dolayısıyla sınav tarihlerinden önce https://lee.comu.edu.tr/ adresi duyurular kısmı kontrol edilmelidir. Sınav sonrası kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağı da duyurularda yayınlanmaktadır.

 

B. KAYIT İLE İLGİLİ SORULAR

 

19- Lisansüstü kesin kayıt işlemini benim adıma başkası yapabilir mi?

Yalnız Noter vekaleti verilen kişi aday adına kayıt yaptırabilir.

 

20- Hangi durumlarda katkı payı (harç) ödenmektedir?

Tezli II. Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Tezsiz yüksek lisans programlarında katkı payı ücreti alınmaktadır.

 

21- Kayıtlar sırasında teslim ettiğim evraklarıma ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

Kayıtlar esnasında teslim edilen belgeler Enstitü binasında Arşiv ofisinde muhafaza edilmektedir. Kişinin bizzat kendisi veya bu hususta noter vekaleti verdiği bir yakını tarafından ilgili ofisten (mesai saatleri içerisinde) temin edilebilir.

 

22- Daha önceden alınmış derslerin saydırılması nasıl yapılır?

Öğrencinin daha önceden mezun olduğu bir bölümde aldığı lisansüstü seviyede dersler, özel öğrenci olarak alınan dersler veya mezun olamadığı bir programda aldığı lisansüstü derslerin saydırılması mümkün olabilir. Bunun için ilgili anabilim dalına dilekçe vermesi gerekir. Talep, öğrenimin ilk yarıyılının başlangıcından itibaren en geç 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Oluşturulan talep görüş alınmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne iletilir ve Anabilim Dalı’ndan Enstitüye gönderilen görüşe göre Enstitü Yönetim Kurulu’nda sayılıp sayılmayacağına karar verilir.

 

 

C. SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR

 

23- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı anabilim/anasanat dalları ve programların akademik bilgilerine, ders içeriklerine vb. nasıl erişebilirim?

Programlarımızın akademik bilgilerine, ders içeriklerine vb. bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: https://lee.comu.edu.tr/kurumsal/anabilim-anasanat-dallari-r3.html

 

24- Öğrenimim süresince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi dışında bir Üniversiteden ders alarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrenimime saydırabilir miyim?

Danışman öğretim üyesi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi dışında başka bir üniversiteden ders alınabilir.

 

Diğer Üniversitelerden Ders Alma İstem Dilekçesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: https://lee.comu.edu.tr/formlar/ogrenciler-icin-formlar-r8.html

 

 

D. DİĞER SORULAR

 

25- Öğrenci belgesi ve/veya not dökümüne (transkript) ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?

Dijital not dökümü üniversite bilgi sisteminden (https://ubys.comu.edu.tr/) online olarak görüntülenmektedir resmi işlemlerde kullanılmaz.   Onaylı öğrenci belgesi ve not dökümü için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ilgili anabilim dalının öğrenci işleri sorumlusuna başvurulması gerekmektedir.

 

26- Lisansüstü öğrenime ilişkin yasal mevzuatlara nasıl erişebilirim?

Lisansütü öğrenime ilişkin mevzuatlara şu bağlantıdan erişilebilmektedir: https://lee.comu.edu.tr/kurumsal/mevzuat-r18.html

 

27- Öğrenim sırasında kayıt dondurma (izin) talebinde bulunabilir miyim? Bunun için hangi işlemleri yapmam gerekir?

Enstitüye iletilen izin talepleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Buna göre geçerli bir mazereti bulunan öğrenci en geç yarıyıl başlangıcını takiben bir ay içerisinde talebini Enstitüye iletmelidir. Ön görülemeyen bazı sebepler (hastalık, doğal afet v.b.) nedeniyle yarıyıl içerisinde de izin talebinde bulunulabilir. İlgili esaslar çerçevesinde verilen izinler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencinin izin aldığı yarıyıl için öğrencilik yükümlülüklerini (kayıt, derse devam, tez teslimi, DR tez öneri/ilerleme rapor sunumu vb.) yerine getirmesine gerek olmaz. Bir öğrencinin yüksek lisans öğrenimi süresince en fazla 2 yarıyıl, doktora süresince ise en fazla dört yarıyıl izin alma hakkı vardır. İzin, ilgili formun doldurulup onayları da alınarak Enstitüye iletilmesi yoluyla talep edilir. İzin bildirim formuna erişmek için: https://lee.comu.edu.tr/formlar/ogrenciler-icin-formlar-r8.html

 

28- Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

Bir dilekçe ile Enstitümüze başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

29- Tezli ve Tezsiz Yüksek programları arası geçiş nasıl yapılmaktadır?

Her iki program arası geçiş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre (Madde 47 ve Madde 53) yapılmaktadır. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten erişilebilir: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=36045&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)