Öz Değerlendirme Raporları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Öz Değerlendirme Raporları

 

Enstitümüz Anabilim Dallarının lisansüstü programlarının 2020 Yılı Öz Değerlendirme Raporlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Henüz tabloda yer almayan Öz Değerlendirme Raporları kontrol veya hazırlık aşamasındadır. İlgili çalışmalar tamamlandığında Öz Değerlendirme Raporları tabloya eklenecektir.

 

Anabilim Dalı (Sosyal Bilimler Alanı ) Program Öz Değerlendirme Raporu İçin Lütfen Tıklayınız
Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Arkeoloji Doktora Programı İndir
Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  İndir
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Avrupa Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Avustralya ve Pasifik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Balkan AraştırmalarıTezli Yüksek Lisans Programı İndir
Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce-  Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Coğrafya Doktora Programı İndir
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı İndir
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - İkinci Öğretim İndir
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim  İndir
Davranış Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Davranış Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı İndir
Dinler Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
İktisat Anabilim Dalı (SBF) 

İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı

 
İktisat Anabilim Dalı (BİİBF) İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim İndir
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
İktisat Doktora Programı İndir
İşletme Anabilim Dalı (BİİBF) 

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim İndir
İşletme Doktora Programı İndir
Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim İndir
İşletme (SBF)

Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı İndir
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı İndir
Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim İndir
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İndir
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Kamu Yönetimi Doktora Programı İndir
Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kültürel Miras Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Maliye Anabilim Dalı

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Maliye Doktora Programı İndir
Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Osmanlı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Osmanlı Arkeolojisi Doktora Programı İndir
Müzik Anasanat Dalı Müzik Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Resim Anasanat Dalı Resim Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Resim Sanatta Yeterlik Programı İndir
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans %30 İngilizce Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Sanat Tarihi Doktora Programı İndir
Seramik Anasanat Dalı

Seramik Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Seramik Sanatta Yeterlik Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Seyahat işletmeciliği ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir

Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim

İndir
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı İndir
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Sosyoloji Doktora Programı İndir
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Tarih Doktora Programı İndir
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı İndir
İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Hadis Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Tefsir Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı  Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı  
Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı İndir
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı İndir
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İndir
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

İndir
Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir

Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

İndir
     
Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Alanı) Program Öz Değerlendirme Raporu İçin Lütfen Tıklayınız
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Bahçe Bitkileri Doktora Programı İndir
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Bitki Koruma Anabilim Dalı

Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı

 
Bitki Koruma Doktora Programı  
Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Biyoloji Doktora Programı İndir
Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı(İngilizce)(Disiplinlerarası) Biyomoleküler Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce İndir
Biyomühendislik Anabilim Dalı Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı  İndir
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  İndir
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce İndir
Çevre Mühendisliği Doktora Programı  
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı  (Disiplinlerarası)  Doğal Kaynaklar Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) 

Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Enerji Teknolojileri Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Fizik Anabilim Dalı Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Fizik Doktora Programı  İndir
Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gayrimenkul Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gıda Güvenliği ve Kalitesi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Gıda Mühendisliği Doktora Programı İndir
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı  Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı  
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Jeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Jeoloji Doktora Programı İndir
Kimya Anabilim Dalı Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Kimya Doktora Programı İndir
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Kimya Mühendisliği Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Matematik Anabilim Dalı Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Matematik Doktora Programı İndir
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (İngilizce)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce

İndir
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı - İngilizce Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı İndir
Su Ürünleri Anabilim Dalı Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Su Ürünleri Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora Programı

İndir
Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı

Su Ürünleri Temel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Su Ürünleri Temel Bilimler Doktora Programı İndir
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doktora Programı İndir
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Tarım Ekonomisi Doktora Programı İndir
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Doktora Programı İndir
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Programı İndir
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Tarla Bitkileri Doktora Programı İndir
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doktora Programı İndir
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Zootekni Anabilim Dalı Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Zootekni  Doktora Programı İndir
     
Anabilim Dalı (Eğitim Bilimleri Alanı) Program Öz Değerlendirme Raporu İçin Lütfen Tıklayınız
Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı(Disiplinlerarası) Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri Doktora Programı

Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı İndir
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim  
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Sınıf Eğitimi Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Coğrafya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Tarih Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Türkçe Eğitimi Doktora Programı İndir
Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Japon Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı İndir
     
Anabilim Dalı (Sağlık Bilimleri Alanı) Program Öz Değerlendirme Raporu İçin Lütfen Tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Fizyoloji Doktora Programı  
Antranörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programı  
Perfüzyon Doktora Programı  
Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İlk ve Acil Yardım Tezli Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim

 
Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Tıbbi Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir
Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  Tıp Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bu Program 2020 Yılında Mezun Vermemiştir

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)