Etik Kurul

Araştırma projelerini ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurulu incelemesine sunmak isteyen araştırmacıların başvuru dosyalarını Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden teslim etmeleri gerekmektedir. UBYS modülünde yer alan Etik Kurul sekmesi altındaki Etik Kurul Başvuru bölümünden başvuru için istenen dosyalar yüklenebilmektedir.

Başvuru süreci UBYS üzerinden yürütülecek olup, elden teslim edilmek istenen başvuru evrakları kabul edilmeyecektir.

 

 

Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunda istenen tüm dosyalar ıslak imzalı ve paraflı pdf olarak yüklenmiş olmalıdır.
2- Bilimsel Araştırmalar Etik Kuruluna tez çalışması olarak yapılan başvurularda proje yürütücü danışman eş yürütücü öğrenci olmalıdır.
3- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu veri toplama dönemi tamamlanmış araştırmalar için başvuru kabul etmemektedir.
4- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu lisansüstü öğrencilerin ve araştırmalarını yayın haline dönüştürmek isteyen araştırmacıların araştırma aşamasına geçmeden önce onay almaları gereken bir süreçtir.
5- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başvuru formlarındaki tarihlerde araştırmanın başlangıç tarihi etik kurul izni alındıktan sonraki tarihleri kapsamalıdır. Araştırmaların veri toplama tarihleri etik kurul izni sonrası olmalıdır.
6- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başvurularında anket veya görüşme yapılacak araştırmalarda araştırmacılara gönüllü onam metni sunulmalıdır.
7- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başvurularında anket veya görüşme formları sunulmalıdır.
8- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başvurularında araştırma bilgi formunda araştırmanın amacı, örneklem ve araştırma yapılacak kurumlara ilişkin izin süreçleriyle ile ilgili bilgi verilmelidir.
9- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu ayda en az iki kere toplanmaktadır. Düzeltme verilen başvurular belirtilen düzeltmelerden sonra tekrar yüklendikten sonra değerlendirmeye alınmaktadır.
10- Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başvurularında çalışmanın kurum izni varsa başvuru dosyasına eklenmelidir.

 

Başvuru Dosyasında Aşağıdaki Belgeler Yer Almalıdır

1-  Etik Kurul Başvuru Dosyaları İnceleme Kontrol Listesi İndirmek İçin lütfen tıklayınız
2- Başvuru Formu İndirmek İçin lütfen tıklayınız
3- Araştırma Bilgi Formu İndirmek İçin lütfen tıklayınız
4- Etik Değerlendirme Formu İndirmek İçin lütfen tıklayınız
5- Taahhütname  İndirmek İçin lütfen tıklayınız
6-

Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Metni 

(Anket veya Görüşme Formunun üst kısmına eklenmelidir)

İndirmek İçin lütfen tıklayınız

 

                                                                           ETİK KURUL İLETİŞİM

Etik Kurul süreçlerine ait iş ve işlemler Enstitümüz personellerinden Emine ATEŞ tarafından yürütülmekte olup, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 Telefon

  0286 218 05 25 Dahili No:14096

 E-Posta 

 emily_atescomu.edu.tr

 Adres

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Terzioğlu Yerleşkesi 

 Merkez/Çanakkale - 17100

 

Ekler

Araştırma Bilgi Formu.docx
Başvuru Formu.doc
Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Metni.docx
Etik Değerlendirme Formu.docx
Etik Kurul Başvuru Dosyaları İnceleme Kontrol Listesi.pdf
Taahhütname.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)