Etik Kurul

Araştırma projelerini ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurulu incelemesine sunmak isteyen araştırmacıların başvuru dosyalarını Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden teslim etmeleri gerekmektedir. UBYS modülünde yer alan Etik Kurul sekmesi altındaki Etik Kurul Başvuru bölümünden başvuru için istenen dosyalar yüklenebilmektedir.

Başvuru süreci UBYS üzerinden yürütülecek olup, elden teslim edilmek istenen başvuru evrakları kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler yer almalıdır:

 

1. Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

2. Araştırma Bilgi Formu için lütfen tıklayınız.

3. Etik Değerlendirme Formu için lütfen tıklayınız.

4. Taahhütname için lütfen tıklayınız.

5. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Metni için lütfen tıklaynız. (anket veya görüşme formunun üst kısmına eklenmelidir)

Ekler

Araştırma Bilgi Formu.docx
Başvuru Formu.doc
Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Metni.docx
Etik Değerlendirme Formu.docx
Taahhütname.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)