Eğitim Öğretim Modelleri

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü programlarında uygulanacak olan Eğitim-Öğretim  Şekilleri hakkında hazırlanan tablo aşağıdaki gibidir.

Anabilim Dalı (Sosyal Bilimler Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek  için Lütfen Tıklayınız
Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Arkeoloji Doktora Programı
Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  Lütfen Tıklayınız
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  Online
Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı  Yüz Yüze
Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Balkan AraştırmalarıTezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Coğrafya Doktora Programı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

Lütfen Tıklayınız

(Online)

Davranış Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Davranış Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
İktisat Anabilim Dalı (SBF)  İktisat Politikası(SBF) Lütfen Tıklayınız
İktisat Anabilim Dalı (BİİBF) İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Online
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim Lütfen Tıklayınız
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İktisat Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
İşletme Anabilim Dalı (BİİBF)  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı -
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim Lütfen Tıklayınız
İşletme Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim Lütfen Tıklayınız
İşletme (SBF) Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Online
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Lütfen Tıklayınız
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Kamu Yönetimi Doktora Programı
Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kültürel Miras Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Maliye Anabilim Dalı Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Maliye Doktora Programı
Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Online
Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim
Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı
Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Osmanlı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Osmanlı Arkeolojisi Doktora Programı
Müzik Anasanat Dalı Müzik Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim -
Resim Anasanat Dalı Resim Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Resim Sanatta Yeterlik Programı
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans %30 İngilizce Lütfen Tıklayınız
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Sanat Tarihi Doktora Programı Yüz Yüze
Seramik Anasanat Dalı Seramik Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Seramik Sanatta Yeterlik Programı -
Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Seyahat işletmeciliği ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Yüz Yüze
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Sosyoloji Doktora Programı
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans programı Yüz Yüze
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı TARH 5003 kodlu "Tarih Araştırmalarında Metod" dersi Online yapılacaktır. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır.
Tarih Doktora Programı TARH 6005 kodlu "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersi Online yapılacaktır. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Tefsir Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Yüz Yüze
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Yüz Yüze
Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Yüz Yüze
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Online
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim  Online
Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim  Online
Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek  için Lütfen Tıklayınız
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Bahçe Bitkileri Doktora Programı
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Bitki Koruma Anabilim Dalı Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Bitki Koruma Doktora Programı
Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Biyoloji Doktora Programı Yüz Yüze
Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı(İngilizce)(Disiplinlerarası) Biyomoleküler Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce Yüz Yüze
Biyomühendislik Anabilim Dalı Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı  Lütfen Tıklayınız
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Lütfen Tıklayınız
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Çevre Mühendisliği Doktora Programı  - İngilizce Lütfen Tıklayınız
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı  (Disiplinlerarası)  Doğal Kaynaklar Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Enerji Teknolojileri Doktora Programı
Fizik Anabilim Dalı Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Fizik Doktora Programı 
Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gayrimenkul Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gıda Güvenliği ve Kalitesi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Gıda Mühendisliği Doktora Programı
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı  Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  Online
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Lütfen Tıklayınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı
Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Jeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Jeoloji Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Kimya Anabilim Dalı Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Kimya Doktora Programı
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Kimya Mühendisliği Doktora Programı
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Matematik Anabilim Dalı Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı (İngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce Yüz Yüze
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı Yüz Yüze
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı
Su Ürünleri Anabilim Dalı Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı -
Su Ürünleri Doktora Programı -
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora Programı
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Su Ürünleri Temel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Su Ürünleri Temel Bilimler Doktora Programı Yüz Yüze
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doktora Programı Yüz Yüze
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Tarım Ekonomisi Doktora Programı Yüz Yüze
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Doktora Programı Yüz Yüze
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı Yüz Yüze
Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Programı
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Tarla Bitkileri Doktora Programı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doktora Programı

TO - 6036 Topraksız Tarımda Bitki Besleme Teknikleri Dersi Online Yapılacaktır.

Diğer dersler Yüz Yüze Yapılacaktır.

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Zootekni Anabilim Dalı Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Zootekni  Doktora Programı Yüz Yüze
Anabilim Dalı (Eğitim Bilimleri Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek  için Lütfen Tıklayınız
Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı -
Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim -
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Doktora Programı  
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı  
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı  
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim Online
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim Online
Sınıf Eğitimi Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Türkçe Eğitimi Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Japon Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Anabilim Dalı (Sağlık Bilimleri Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek  için Lütfen Tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı -
Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Fizyoloji Doktora Programı Yüz Yüze
Antranörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programı -
Perfüzyon Doktora Programı -
Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İlk ve Acil Yardım Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim Lütfen Tıklayınız
Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı -
Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tıbbi Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız
Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programı Lütfen Tıklayınız
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  Tıp Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lütfen Tıklayınız

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)