Eğitim Öğretim Modelleri (2021-2022 Bahar Dönemi)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü programlarında uygulanacak olan Eğitim-Öğretim Şekilleri hakkında sürdürülen çalışma tamamlandığında bu sayfada paylaşılacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Anabilim Dalı (Sosyal Bilimler Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek için Lütfen Tıklayınız
Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  
Arkeoloji Doktora Programı  
Askeri Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Askeri Tarih Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı  
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  Yüz Yüze
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim   
Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Bölgesel Araştırmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Avrupa Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı  
Avustralya ve Pasifik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı  
Balkan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı  
Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı  
Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce  
Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı  
Coğrafya Doktora Programı  
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

İndir

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - İkinci Öğretim

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

İndir

Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim 

Uzaktan
Davranış Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Davranış Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Felsefe Anabilim Dalı Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı  
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı  
Dinler Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı  
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  
İktisat Anabilim Dalı (SBF)  İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı  
İktisat Anabilim Dalı (BİİBF) İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı  
İktisat Doktora Programı  
İşletme Anabilim Dalı (BİİBF)  İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı  
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  
İşletme Doktora Programı  
Endüstri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim İndir
İşletme (SBF) Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı  
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı  
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı  
Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Kamu Yönetimi Doktora Programı  
Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Kültürel Miras Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Maliye Anabilim Dalı Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı  
Maliye Doktora Programı  
Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı  
Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı  
Osmanlı Arkeolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Osmanlı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Osmanlı Arkeolojisi Doktora Programı  
Müzik Anasanat Dalı Müzik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı  
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Resim Anasanat Dalı Resim Tezli Yüksek Lisans Programı  
Resim Sanatta Yeterlik Programı  
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans %30 İngilizce İndir
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüz Yüze

Sanat Tarihi Doktora Programı Yüz Yüze
Seramik Anasanat Dalı Seramik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Seyahat işletmeciliği ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı  
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Tezli Yüksek Lisans Programı  
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  
Sosyoloji Doktora Programı  
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans programı  
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarih Doktora Programı  
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı  
İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı  
Hadis Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tefsir Tezli Yüksek Lisans Programı  
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı   
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı  
Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı  
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı  
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim   
Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı  - Uzaktan Öğretim   
Anabilim Dalı (Fen Bilimleri Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek için Lütfen Tıklayınız
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Bahçe Bitkileri Doktora Programı  
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı İndir
Bitki Koruma Anabilim Dalı Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı  
Bitki Koruma Doktora Programı  
Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  
Biyoloji Doktora Programı  
Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı(İngilizce)(Disiplinlerarası) Biyomoleküler Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce  
Biyomühendislik Anabilim Dalı Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı  İndir
Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Coğrafi Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Çevre Mühendisliği Doktora Programı - İngilizce
Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Doğal Kaynaklar Yönetimi Anabilim Dalı  (Disiplinlerarası)  Doğal Kaynaklar Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Enerji Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Enerji Kaynakları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Enerji Teknolojileri Doktora Programı  
Fizik Anabilim Dalı Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Fizik Doktora Programı 
Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gayrimenkul Geliştirme Tezli Yüksek Lisans Programı  
Gıda Güvenliği ve Kalitesi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  Gıda Güvenliği ve Kalitesi Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Gıda Mühendisliği Doktora Programı  
Harita Mühendisliği Anabilim Dalı  Harita Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim  
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı  
Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Jeofizik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Jeofizik Mühendisliği Doktora Programı  
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Jeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Jeoloji Doktora Programı Yüz Yüze
Kimya Anabilim Dalı Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı  
Kimya Doktora Programı  
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Kimya Mühendisliği Doktora Programı  
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Matematik Anabilim Dalı Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Matematik Doktora Programı  
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı - İngilizce  
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı  
Su Ürünleri Anabilim Dalı Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Su Ürünleri Doktora Programı  
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Doktora Programı  
Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - İngilizce  
Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Su Ürünleri Temel Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı  
Su Ürünleri Temel Bilimler Doktora Programı  
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doktora Programı  
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarım Ekonomisi Doktora Programı  
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Doktora Programı  
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı  
Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tarımsal Yapılar ve Sulama Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Programı  
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarla Bitkileri Doktora Programı  
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Programı  
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Doktora Programı  
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Zootekni Anabilim Dalı Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı  
Zootekni  Doktora Programı  
Anabilim Dalı (Eğitim Bilimleri Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek için Lütfen Tıklayınız
Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı(Disiplinlerarası) Afet Eğitimi ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı  Yüz Yüze
Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Doktora Programı  
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı  
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programı  
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim  
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans Programı  
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uzaktan Öğretim  
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı  
Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı  
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim  
Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Öğretim  
Sınıf Eğitimi Doktora Programı  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Coğrafya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tarih Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Türkçe Eğitimi Doktora Programı  
Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Japon Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı  
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı %30 İngilizce  
İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı %30 İngilizce  
Anabilim Dalı (Sağlık Bilimleri Alanı) Program Eğitim-Öğretim Modelini Görmek için Lütfen Tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı  
Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  
Fizyoloji Doktora Programı  
Antranörlük Eğitimi Anabilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programı  
Perfüzyon Doktora Programı  
Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İlk ve Acil Yardım Tezli Yüksek Lisans Programı  
Disiplinlerarası Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı İndir
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim  
Spor Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Spor Bilimleri Doktora Programı Yüze Yüze
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tıbbi Sistem Biyolojisi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tıbbi Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı  
Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Doktora Programı  
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Yüz Yüze
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  Tıp Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı İndir

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)