Dönem Projesi Hazırlanması ve Teslimi

DÖNEM PROJESİNİN HAZIRLANMASINDA VE TESLİMİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLE GEREKLİ OLAN BELGELER

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Dönem Projesi ile ilgili 51.maddesi aşağıdaki gibidir.

Dönem projesi

MADDE 51 – 

(1) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesi dersi tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu bir ders olup, dönem projesi dersi Geçti (G) veya Kaldı (K) olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci dönem projesi dersinin yazılı raporunu tez yazım yönergesinde belirtilen yazım kurallarına uygun formatta hazırlar ve Enstitüye iletilmek üzere danışmanına teslim eder.

 

DÖNEM PROJESİNİN HAZIRLANMASI

 

1- Öğrenci, "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu" nu dikkate alarak “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Şablonu”na göre Dönem Projesini hazırlar. Dönem Projesini teslim edecek olan öğrencilerimizin çalışmalarını bu şablona göre hazırlaması gerekmektedir. (Bakınız Ek-1 ve Ek-2).

 

2- Hazırlanan Dönem Projesi Danışman öğretim üyesine gönderilir. Danışman Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması ve Dönem Projesi İntihal Raporu Uygulama Esasları kapsamında, Turnitin Programı ile Dönem Projesini’nin Kaynakça dahil ve Kaynakça hariç olmak üzere benzerlik raporlarını alır ve benzerlik kontrolünü gerçekleştirir. Alınan rapordaki benzerlik oranı tüm projede kaynakça dâhil %30’u, kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir. Turnitin Benzerlik Raporlarının çıktıları alınarak benzerlik oranının bulunduğu sayfalar tez danışmanı ve öğrenci tarafından imzalanır.

Turnitin hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

DÖNEM PROJESİNİN TESLİM EDİLMESİ

 

1- Dönem Projesi bir adet pdf formatında Cd'ye yüklenmiş veya bir adet spiral ciltli olarak teslim edilir.

- Dönem Projesi dijital CD olarak teslim edildiğinde: CD içerisinde 1 adet pdf formatında dönem projesi,

- Turnitin İntihal Raporu ve Dönem Projesi değerlendirme formu (Bakınız ekler) olmalıdır.

Turnitin İntihal Raporu; kaynakça dahil ve kaynakça hariç olmak üzere CD'nin yanında 1’er adet, öğrenci ve danışman tarafından ıslak imza ile imzalanmış olmalıdır.

- Dönem Projesi spiral ciltli olarak teslim edildiğinde: 1 adet dönem projesi, 1’er adet kaynakça dahil ve kaynakça hariç olmak üzere imzalı Turnitin intihal raporu ve Dönem Projesi değerlendirme formu (Bakınız ekler) olmalıdır.

Bu belgelerin ilgili yerleri öğrenci ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalı olmalıdır.

 

2- CD‘ye kaydedilen dosyalar “adi_soyadi_donemprojesi.pdf” olarak isimlendirilmelidir. Belirtilen şekilde hazırlanan CD’ler DVD kutusu içerisinde teslim edilmelidir (Bakınız Ek-14B, Ek-14C).

 

3- Öğrenci Kimlik Kartı öğrenci dosyasında muhafaza edilmek üzere Enstitü öğrenci işleri birimine teslim edilir. Öğrenci Kimlik Kartı kayıp ise, herhangi bir yerel gazeteye verilmiş bir kayıp ilanını gösteren gazete sayfası Öğrenci Kimlik Kartı yerine teslim edilmelidir.

 

4- Öğrenci diplomasını yapay deri kaplı diploma kabı içerisinde teslim almak istiyorsa, aşağıda verilen IBAN numaralarından herhangi birine diploma kabı bedeli olan 150 TL yatırdığını gösteren Banka Dekontu veya ATM makbuzunu öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir. Diploma Kabı ücreti yatırılırken açıklama kısmına aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.

 

   

 Ürün Adı

 Diploma Kabı

 IBAN

 TR09 0001 0022 9412 1577 4850 62

 Hesap Adı

 Matbaa Döner Sermaye İşletmesi

 Fiyat

 150,00 TL

 Açıklama Bilgileri 

 Öğrencinin Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, LEE Diploma Kabı

 HATIRLATMA

 Diploma kabı, ödeme işleminden sonra dekont karşılığında Üniversitemiz Matbaa biriminden temin edilecektir.

 

 

Ekler

Ek-1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu.pdf
Ek-14B CD Etiketi.docx
Ek-2 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Şablonu.docx
Ek14C CD Kapağı Şablonu.docx
Tezsiz Yüksek Dönem Projesi Değerlendirme Formu.doc