Troyacademy

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin yeni adı 2020 yılı itibariyle, TROYACADEMY olmuştur.

TROYACADEMY, yılda üç sayı (Şubat, Haziran ve Ekim aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar, kitap tanıtımları ve benzeri yayımlanır; arşivlenir, paylaşılır, basılır ve dağıtılır.

Dergimizin web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)