Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde İdari Personel ile İç Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün idari personeli ile kalite güvencesi çalışmaları kapsamında iç paydaş toplantısı gerçekleştirildi. 
06.04.2022 tarihinde ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yener PAZARCIK, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali YÜCEL ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün idari personeli katıldı.
ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yener PAZARCIK sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün arşiv çalışmaları ele alındı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte arşiv ile ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında görüşüldü.
Arşiv çalışmalarına ilişkin iş akışlarının nasıl daha verimli olabileceği hakkında değerlendirmeler ile devam eden toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ile sona erdi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)