Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Şablonu Güncelleme ve Hazırlama Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Şablonu Güncelleme ve Hazırlama Komisyonu toplantısı Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL başkanlığında toplandı.

Toplantıya Komisyon üyeleri Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İ. Onur TUNÇ, Prof. Dr. Hakan DALOĞLU, Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ, Doç. Dr. Yusuf ACIOĞLU, Doç. Dr. Arif YILDIRIM, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Doç. Dr. Kenan SEVİNÇ, Dr. Öğr. Üyesi Halil EFE, Dr. Samet DOYKUN ve Araş. Gör. Gökhan KELEŞ katıldı.

Toplantıda, Prof. Dr. Hakan DALOĞLU ve Araş. Gör. Gökhan KELEŞ tarafından hazırlanan örnek tez şablonu ve yazım kuralları incelenmiş, ayrıca kullanımda olan Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Şablonunun;

  • Tüm Anabilim Dallarını kapsayacak şekilde güncellenmesi,
  • Farklı Anabilim Dalları için birden fazla (seçmeli) tez şablonlarının uygulanması,
  • Enstitümüz öğrencilerinin tezlerini düz metin olarak yüklemeleri halinde, tezlerini oluşturulacak yeni şablonlara göre düzenleyebilecek, aynı zamanda benzerlik taraması yapabilecek bir yazılım üretilmesi,

konularında fikir alış verişi yapılmıştır.