Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu, Enstitümüz Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İ. Onur TUNÇ başkanlığında toplandı.

Toplantıya, komisyon üyeleri Prof. Dr. Diğdem ERDENER ÇIRALI, Prof. Dr. Mine ÇARDAK, Doç. Dr. Yeliz ÖZÜDOĞRU, Doç. Dr. Gamze ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖNDER, Dr. Öğr. Üyesi Emine SEVİNÇ POSTACI ve Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇOKAMAY katıldı.

Komisyonumuz, katıldıkları sosyal aktiviteleri Sosyal Transkriptlerine işletmek isteyen Enstitümüz öğrencilerinin başvurularını Üniversitemiz Sosyal Transkript Yönergesi gereğince değerlendirdi.