Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mezun Toplantısı Yapıldı

07.06.2024 tarihinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mezun Toplantısı yapıldı. Toplantıya Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Derya Girgin, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Onur Tunç ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezun öğrencileri katıldı.

Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Onur Tunç’un açılış konuşmasıyla başladı. Tunç konuşmasında, iş arayışında olan veya kamu ve özel sektörde çalışma hayatına atılan mezun öğrencilerimizin iş yaşamlarında elde ettikleri deneyimlerin paylaşımının önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Derya Girgin ise toplantıda Üniversitemiz kalite güvencesi çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Mezun İletişim Sistemi (MIS) hakkında bilgilendirme yaptı. Bu kapsamda mezunlarımızın  sisteme nasıl üye olacakları ve bu sistem ile elde edecekleri kazanımlar hakkında görüşüldü.

Toplantıda mezunlarımızın Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün eğitim öğretim faaliyetleri hakkındaki görüş ve önerilerine de yer verilirken, mezun öğrencilerimiz ile üniversitemizde sürdürülmekte olan kalite güvence çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.