Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2023 Yılı 6. Enstitü Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün 2023 Yılı altıncı Enstitü Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

05.09.2023 tarihinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL, Müdür Yardımcıları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları katıldı.

Toplantıda, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora/Sanatta Yeterlik/ Tezli Yüksek Lisans/ İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans/ Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İkinci Başvuru Takvimi ve Lisansüstü öğrenci alım koşulları hakkında görüşüldü.

Toplantı gündem maddelerine ilişkin sunumlarının ardından, enstitü kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.