Lisansüstü Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitü bünyesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren KARAYEL GÖKKAYA katılımıyla Doç. Dr. Derya GİRGİN başkanlığında 28.08.2023 tarihli Rektörlük oluru ile 3 (üç) yıllık süre ile görevlendirmesi yapılan Lisansüstü Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Komisyonu üyeleri bir araya geldi.

06/09/2023 Tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Komisyonu başkan yardımcısı belirlendi.  Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Komisyonu başkanı Doç. Dr. Derya Girgin tarafından etik dosyalarının incelenmesi konusunda dikkat edilecek hususlar ve komisyonun iş ve işleyişleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Komisyonu üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.