Disiplinlerarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı açıldı.

Yeni açılan ve 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alması öngörülen programın temel amacı; Manevi danışmanlık yöntem ve tekniklerini uygulama, afet ve acil durumlarda manevi danışmanlık, danışanın ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık süreçlerini sürdürme, danışanın din ve maneviyatla ilişkilendirdiği olumsuzluklarda ona eşlik etme gibi konularda becerilere sahip manevi danışmanlar yetiştirmektir.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik günümüz Türkiye’sinde gerek Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde tanınan akademik bir bölüm gerekse de kanunlar çerçevesinde tanınan saygın bir meslek alanıdır. Bu meslek mensupları, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak hastane, sosyal hizmet kurumları, bakım evleri, öğrenci yurtları, ceza infaz kurumları ve aile rehberlik bürolarında Manevi Danışman olarak çalışabilmektedir.

Ayrıca mezunlar sağlık ve eğitim başta olmak üzere hizmet sektöründe manevi danışmanlık hizmetini insani bir ihtiyaç olarak gören her türlü özel kuruluşta istihdam olanağına sahiptir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)