ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Güvence Komisyonu 15.09.2021 tarihinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı gerçekleştirdi. 
Enstitü Müdürü Prof. Dr. Pelin KANTEN’in başkanlığında toplanan Kalite Güvence Komisyonu toplantısında;


•    Kalite Güvencesi Çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
•    Yapılacak olan kalite çalışmalarının öncelik sırasının belirlenmesi,
•    Kalite çalışmaları kapsamında idari personele verilecek olan eğitimlerin ve izlenecek yolun belirlenmesi,
•    KİDR’nin hazırlanması için yol haritasının belirlenmesi,
•    Öğrenci Memnuniyet Anketinin planlanması,
Konuları görüşüldü. Toplantı komisyon üyelerinin karşılıklı görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erd
i

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)