ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bünyesinde Yeni Anabilim/Anasanat Dalları ve Lisansüstü Programlar Açıldı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde dört yeni Anabilim/Anasanat Dalı ve toplamda dokuz tane yeni lisansüstü programının daha açılmasını uygun görmüştür. Yeni açılan ve önümüzdeki dönem öğrenci kabulü öngörülen programlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 Yeni Açılan Anabilim/Anasanat Dalları

 Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

 Disiplinlerarası Balıkçılık ve Akuakültür Anabilim Dalı

 Disiplinlerarası Şarkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı

 Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 Yeni Açılan Lisansüstü Programlar

 Müzik Sanatta Yeterlilik Programı

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Doktora Programı

 Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

 Radyo, Televizyon ve Sinema Doktora Programı

 Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

 Disiplinlerarası Balıkçılık ve Akuakültür Tezli Yüksek Lisans Programı

 Disiplinlerarası Şarkiyat Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

 Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)