ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2. Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Güvence Komisyonu 08.11.2021 tarihinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda ikinci Kalite Güvence Komisyonu Toplantısını gerçekleştirdi. 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Pelin KANTEN’in başkanlığında toplanan Kalite Güvence Komisyonu toplantısında;

 

  • ​Kalite Güvencesi Çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
  • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü programlarının 2020 yılı öz değerlendirme raporlarının incelenmesi,
  • Lisansüstü programların 2020 yılı öz değerlendirme raporlarına ait değerlendirme raporlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların planlanması,
  • KİDR Değerlendirme Raporunun değerlendirilmesi,
  • Kalite çalışmaları kapsamında idari personele verilecek olan eğitimin planlanması,

Konuları görüşüldü. Toplantı komisyon üyelerinin karşılıklı görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)