Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü arasında İç Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü arasında İç Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi.

10.05.2024 tarihinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlük makamında gerçekleştirilen toplantıya Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Derya Girgin, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Onur Tunç, Enstitü idari ve akademik personelleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Tuğba Söküt Açar ve Öğr. Gör. Gökhan Çalışkan, Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü İç Paydaş Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Davut Göker katıldı.

Gerçekleştirilen İç Paydaş Toplantısında; üniversitemizin kurumsal akreditasyon sürecinde yapılan çalışmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün bu süreçte gerçekleştirdiği iş ve işlemler değerlendirildi.

Toplantı karşılıklı görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ile sona erdi.