Yeni Kayıtlanan Öğrenciler için Lisansüstü Öğrenci Oryantasyonu

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü anabilim/anasanat dallarına yeni kayıt yaptıran yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine yönelik olarak “Lisansüstü Öğrenci Oryantasyonu” gerçekleştirilecektir.

Toplantıda yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerine; Lisansüstü Eğitim Öğretim süreçleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetimi, idari personeli, internet sayfası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönergeleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Lisansüstü Öğrenci Oryantasyonu 18.10.2022 tarihinde, saat 14:00’te Üniversitemiz Troia Kültür Merkezi Prof. Dr. Sevim BULUÇ Oditoryumu’nda gerçekleştirilecektir.

Lisansüstü Öğrenci Oryantasyonuna bütün lisansüstü öğrencilerimiz davetlidir.