Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Ek Süre Talebi Hakkında Duyuru

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelik değişikliği ile “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü amirdir. 

Bu kapsamda öğrencilerimizin online olarak ek süre taleplerini oluşturabilecekleri ekran tasarımı tamamlanmıştır.

Bu itibarla; “Tez Aşamasındaki Öğrencilerin” başvuru yapmaları halinde, azami süreden sayılmamak üzere ek süre verilecektir.

Ek süre talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimiz en geç 31 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar http://ubys.comu.edu.tr:81/eksurebasvuru web adresinden Online olarak Ek Süre Talebinde bulunabilirler.

Ek Süre Başvurularının son günü olan 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular hakkında işlem yapılamayacaktır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)