Tez Aşamasındaki Öğrencilere Ek Süre Verilmesi Hakkında Duyuru

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. Maddesinde “20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğretim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” fıkrası eklenmiştir.

Bu kapsamda Ek Süre Talebinde bulunmak isteyen tez aşamasındaki öğrencilerimizin ekte sunulan Ek Süre Talep Formunu eksiksiz doldurup, imzalayıp pdf formatında, en geç 26 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar leekayit@comu.edu.tr E-posta adresine göndererek Enstitü Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Yukarıda yer verilen madde gereğince başvuru yapan öğrencilerimize bir dönem ek süre verilecektir.

Ek Süre Talebi için son başvuru günü olan 26 Mart 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular hakkında işlem yapılamayacaktır.
 

Ekler

Ek Süre Talep Formu.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)