Kayıt Dondurma İşlemleri Hakkında

YÖK Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 17.02.2021 tarihli toplantısında belirlenen hususlar çerçevesinde “Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması” maddesi gereğince Enstitümüzde öğrenim gören öğrencilerimiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 21/1 Maddesi ‘… tez danışmanının uygun görüşü, EABDK/EASDK nın görüşü uygun bulması…..’ kapsamında kayıt dondurma talebinde bulunabileceklerdir.

Kayıt Dondurma talepleri için ekte yer alan dilekçeler doldurularak en geç 15 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar bağlı olunan Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından teslim alınan başvuru dilekçeleri Anabilim Dalı Kurul Kararı ile birlikte Enstitümüze ulaştırılacaktır.

 

Ekler

Danışman Görüşü.docx
Kayıt Dondurma Dilekçesi (Öğrenciler için).docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)