Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

 

Jean  Monnet  Burs  Programı AB  müktesebatına  ilişkin  alanlarda  uzmanlaşmış  kişi  sayısını artırarak   bu   alanda   ihtiyaç   duyulan   idari   kapasitenin   oluşturulmasına   katkı   sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kimler başvurabilir?

•Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli

•Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) öğrencileri

•Türkiye’deki kamu çalışanları

•Türkiye’deki özel sektör çalışanları

 

Başvuru kriterleri:

•Lisans derecesine sahip olmak ya da bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak,

•4.00 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 70 lisans not ortalamasına sahip olmak

•Yabancı dil yeterlik belgesine/belgelerine sahip olmak

 

Burs süresi:

Bursiyerler, süresi en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay olan lisansüstü veya araştırma programlarına   katılabilecektir. Akademik   çalışmaların   bitiş   tarihi   1   Mart   2024   tarihini geçmemelidir.

Akademik çalışma yapılabilecek ülkeler ve üniversiteler:

Bursiyerler akademik çalışmalarını AB üye ülkelerinde ve Birleşik Krallık’ta bulunan üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlardan herhangi birinde yürütebilir.

 

Burs detayları:

•Okul ücreti (20.000 Avro’ya kadar),

•Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım vb.

•Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3.000 avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat vb.

 

Son başvuru tarihi    : 29 Kasım 2021

Ayrıntılı bilgi için     : https://www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/

Sorularınız için         : jm2022-2023@jeanmonnet.org.tr

 

Ekler

Jean Monnet Programı Bilgi Notu.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)