İŞKUR Akademik Çalışma Programı(AÇP) Kapsamında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarını desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı (AÇP) hayata geçirilmiştir. Söz konusu Program ile çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik yayınların sayısının artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesi ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak yeni politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, komisyon tarafından başarılı olarak belirlenen çalışmalar için lisans öğrencilerine 2.500TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000TL ve doktora öğrencilerine 7.500TL tutarında destek sağlanacaktır.

Bu çerçevede, İŞKUR'un sağlayacağı destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 15 Mart-14 Nisan 2021 tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)