Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yerleştirme Sonuçları ve Kesin Kayıt Belgeleri

T.C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

 

 Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yerleştirme Sonuçları ve Kesin Kayıt Belgeleri

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yerleştirme Sonuçlarına ve Kesin Kayıt Belgelerine aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

 

Yerleştirme Sonuçları

 Doktora/Sanatta Yeterlik programları Sonuç Listesine ulaşmak için lütfen Tıklayınız.

 Tezli Yüksek Lisans programları Sonuç Listesine ulaşmak için lütfen Tıklayınız.

 Tezsiz Yüksek Lisans programları Sonuç Listesine ulaşmak için lütfen Tıklayınız.

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu'nun 21.07.2022 tarihli ve 12-08 sayılı kararına göre; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi için en az on beş (15) öğrencinin dönem ücretini ödeyerek kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşamayan İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları ilgili dönem için açılamayacaktır.

 

  • 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Hariç) Programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 30-31 Ocak 2023 tarihlerinde, 09:00-17:00 saatleri arasında, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgeleri ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen elden teslim edeceklerdir.
  • Kesin kayıt evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olan adaylar evraklarını, noterden vekalet verdikleri bir başka kişi aracılığı ile Enstitümüze ulaştırabilirler.
  • Posta/Kargo yolu ile evrak teslimi yapılmayacaktır. (Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hariç)
  • Kesin kayıt evraklarını en geç 31 Ocak 2023 tarihi saat 17:00’ye kadar teslim etmeyen adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz ve kayıt hakkı yedek adaylara geçer.
  • Boş kalan kontenjanların duyurusu 01 Şubat 2023 tarihinde lee.comu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
  • Yedek Adayların kesin kayıt tarihleri 02-03 Şubat 2023’tür.
  • Yedek adaylar da kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen evrakları elden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

 

Kesin Kayıt Belgeleri

  • ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İşlemlerinde adaylar tarafından teslim edilmesi gereken belgeler tabloda belirtilmiştir.
  • Adayların kesin kayıt için Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne gelmeden önce istenilen evrakları eksiksiz olarak hazırlamaları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt Formu

 Kesin Kayıt Formu için Lütfen Tıklayınız.

(T.C. Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Adaylar aynı formu kullanacaklardır.)

T.C.

Uyruklu

Adaylar

 Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

 Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

Yabancı

Uyruklu

Adaylar

 Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

 Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)