Doktora / Sanatta Yeterlik, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Kesin Kayıt Belgeleri

T.C

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

 

Doktora / Sanatta Yeterlik, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Kesin Kayıt Belgeleri

 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Hariç) Programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 04-05 Ekim 2021 tarihlerinde, 09:00-17:00 saatleri arasında, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgeleri ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen elden teslim edeceklerdir. Kesin kayıt evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olan adaylar evraklarını, vekalet verdikleri bir başka kişi aracılığı ile Enstitümüze ulaştırabilirler. Posta yolu ile evrak teslimi yapılmayacaktır.

Kesin kayıt evraklarını 05 Ekim 2021 tarihi saat 17:00’a kadar teslim etmeyen adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz ve kayıt hakkı yedek adaylara geçer. Boş kalan kontenjanların duyurusu 06 Ekim 2021 tarihinde lee.comu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Yedek Adayların kesin kayıt tarihleri 07-08 Ekim 2021’dir. Yedek adaylar da kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen evrakları elden Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

 

 

Kesin Kayıt Belgeleri

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt İşlemlerinde adaylar tarafından teslim edilmesi gereken belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Adayların kesin kayıt için gelmeden önce istenilen evrakları eksiksiz olarak hazırlamaları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

T.C. Uyruklu Adaylar

 Doktora/Sanatta Yeterlik Programları

Lütfen Tıklayınız

 Tezli Yüksek Lisans Programları

Lütfen Tıklayınız

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Lütfen Tıklayınız

Yabancı Uyruklu Adaylar

 Doktora/Sanatta Yeterlik Programları

Lütfen Tıklayınız

 Tezli Yüksek Lisans Programları

Lütfen Tıklayınız

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Lütfen Tıklayınız

             Kesin Kayıt Formu

   (T.C. Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Adaylar aynı formu kullanacaklardır.)

Lütfen Tıklayınız

 

Ekler

Doktora-Sanatta Yeterlik Kesin Kayıt Belgeleri.pdf
Kesin Kayıt Formu.doc
Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Belgeleri.pdf
Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Belgeleri.pdf
Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Doktora-Sanatta Yeterlik Kesin Kayıt Belgeleri.pdf
Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Belgeleri.pdf
Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Belgeleri.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)