Depremden Etkilenen Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin OHAL Kararnamesi

03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince;

1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;

a) Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler,

b) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler,

c)  Olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.

2) Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı;

a)  Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/ç maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,

b)  Önlisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti,

c) Olağanüstü hal bölgesinde ikamet eden ve bu bölgedeki Devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini, ödemeyecektir.

3) Tahsil edilmiş 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilecektir.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

Kararname kapsamındaki öğrencilerimizden

1)  2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğrenim (Harç) Ücretlerini ödeyen öğrencilerimize Öğrenim (Harç) Ücretlerinin iade edilebilmesi için; 31.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar, aşağıdaki Öğrenim (Harç) Ücreti İade Dilekçesi’nin çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp, ekleri ile birlikte pdf formatında lisansustu@comu.edu.tr adresine E-Posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

* Öğrenim (Harç) Ücreti İade Dilekçesi için lütfen Tıklayınız.

 

2)  2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 17.03.2023 Tarihine kadar uzatılmış olan kayıt süresi içerisinde Öğrenim (Harç) Ücretlerini ödemeyen ve ders seçimi/kayıt yenileme işlemini yapmayan ancak öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimizin öğrenime devam edebilmeleri için; aşağıdaki Harç Muafiyeti ve Öğrenime Devam Etme İsteği Dilekçesi’nin çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp, ekleri ile birlikte pdf formatında lisansustu@comu.edu.tr adresine E-Posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

* Harç Muafiyeti ve Öğrenime Devam Etme İsteği Dilekçesi için lütfen Tıklayınız.

 

3)    Olağanüstü Hal İlan Edilen İller Aşağıda Belirtilmiştir.

  1. Kahramanmaraş,
  2. Adana,
  3. Adıyaman,
  4. Diyarbakır,
  5. Gaziantep,
  6. Hatay,
  7. Kilis,
  8. Malatya,
  9. Osmaniye
  10. Şanlıurfa

 

Ekler

Harç Muafiyeti ve Öğrenime Devam Etme İsteği Dilekçesi.docx
Öğrenim (Harç) Ücreti İade Dilekçesi.docx