ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri ve Başvuru Belgeleri

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI ve BAŞVURU EVRAKLARI

 

Yükseköğretim Kurumu, 22 Kasım 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, özel öğrenci olarak bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için bir üniversitenin yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olmak şartını getirmiştir. Bu şarta uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer alan başvuru için gerekli olan belgeler, başvuru tarihleri içerisinde adaylar tarafından eksiksiz tamamlanıp ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Adaylar evraklarını şahsen ya da noter vekaleti ile bir başkası aracılığıyla teslim edebilirler.

Enstitü tarafından kabul edilen başvuru evrakları değerlendirme için ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarına gönderilecektir.

 

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri

 Başvuru Tarihi

(Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Lisansüstü Programlarında okuyan öğrencilerin Özel  Öğrenci olarak Açılmış olan Lisansüstü Derslere Başvurularının kabul edilmesi)

23 Eylül 2022

 Son Başvuru Tarihi

(Başvuru belgelerinin en geç 29 Eylül 2022 tarihinde, mesai bitimi olan saat 17:00’a kadar  teslim edilmesi gerekmektedir.)

29 Eylül 2022

  

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Öğrenci Başvuru Evrakları

1

 Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi (indirmek için lütfen tıklayınız.)

2

 Öğrenci Belgesi (Onaylı)

3

 Transkript (Onaylı)

4

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5

 Adli Sicil Belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.)

6

 Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu Anabilim Dalı Onayı

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin "Özel öğrenci kabulü" başlıklı 16. Maddesi gereğince; Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler bu belgeyi, kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlüğü’nden temin edeceklerdir. Yönetmeliğin ilgili Maddesi aşağıdaki gibidir.

 MADDE 16 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu Enstitü EABDB/EASDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

 

Ekler

Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)