ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nun 06.02.2023 tarihli ve 01 toplantı sayılı Kararına göre;

Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme sınavları planlandığı gibi 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edecektir.


Bununla birlikte, 06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen afetten etkilenen illerden gelen ya da etkilenen bölge öğrencilerinin Bütünleme Sınavı yerine geçecek telafi sınavlarının 27 Şubat - 03 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Depremden etkilenen ve 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bütünleme sınavlarına katılamayacak öğrencilerin 23 Şubat 2023 Perşembe mesai saati bitimine kadar ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne başvurmaları halinde bütünleme sınavları yerine geçecek telafi sınavlarına, Enstitümüz ve anabilim dalınca oluşturulacak planlamaya uygun şekilde katılabileceklerdir.