7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi Kapsamında Yapılan Af Başvurusu Sonuçları

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83’üncü madde (öğrenci affı) kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılan başvurular;

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç

olmak üzere kabul edilmiştir.

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Af Başvurusu Kayıt Listesi

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83’üncü madde (öğrenci affı) kapsamında, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvuru yapan ve kayıt yaptıması uygun görülenlerin listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

KAYIT TARİHLERİ, KAYIT BELGELERİ ve ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

  1. 23 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruda bulunanların kesin kayıtları 29-30 Eylül 2022 Tarihinde yapılacaktır.
  2. Kesin kayıtlarını 29-30 Eylül 2022 Tarihinde yaptıramayan kişiler kesin kayıt işlemlerini 14-16 Kasım 2022 tarihinde yapabileceklerdir. 14-16 Kasım 2022 tarihinde kayıt yaptıranların azami süreleri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi itibariyle başlayacaktır.
  3. Başvuruda bulunanlar 29 - 30 Eylül 2022 tarihinde, 09:00-17:00 saatleri arasında, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgeleri ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen elden teslim edeceklerdir.
  4. Kesin kayıt evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olan adaylar evraklarını, noterden vekalet verdikleri bir başka kişi aracılığı ile Enstitümüze ulaştırabilirler.
  5. Posta/Kargo yolu ile evrak teslimi yapılmayacaktır
  6. 7417 Sayılı Af Kanuna göre kayıt yaptıran öğrenciler yürürlükteki ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabi olacaklardır.
  7. 29 -30 Eylül 2022 tarihinde kayıt yaptıranların azami süreleri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi itibariyle başlayacaktır.
  8. Kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim durumları, öncelikle ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının Anabilim/Anasanat dalı kurullarının önerileri ve Enstitü Yönetim Kurulu onayına göre belirlenecektir. Dolayısıyla öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra intibak gibi işlemleri için öncelikle ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Kesin Kayıt Belgeleri

  • Başvuru için istenilen belgelere ek olarak Kesin Kayıt İşlemlerinde adaylar tarafından teslim edilmesi gereken belgeler tabloda belirtilmiştir.
  • Adayların kesin kayıt için Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne gelmeden önce istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 Kesin Kayıt Formu için Lütfen Tıklayınız.

 Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

 Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Belgeleri için Lütfen Tıklayınız.