7417 Sayılı Kanun Kapsamında Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri ve Başvuru Tarihleri

Lisansüstü Programları İçin Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri ve Başvuru Tarihleri

7417 Sayılı Kanun Kapsamında Af Yatay Geçiş başvuruları bizzat, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Ancak bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7417 sayılı Kanun kapsamında kendi üniversitelerine kayıt yaptırdıktan sonra ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim/Anasanat Dallarına Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrenciler için ayrılan kontenjan sayısı her bir lisansüstü program için 1 (bir) olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru Belgeleri

- Başvuru Dilekçesi (lütfen tıklayınız)

- 7417 sayılı Kanunun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge.

- Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı transkript

- Ders içerikleri

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır)

 

Başvuru Tarihleri

 Yatay Geçiş Başvuru Tarihi

 08-18 Kasım 2022

 Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme

 21-22 Kasım 2022

 Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

 23 Kasım 2022

 Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

 24-25 Kasım 2022

 

Değerlendirme Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ve kesin kayıt işlemi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Başvuru koşullarını sağlamayan, Eksik belge ile başvuranların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ekler

7417 Sayılı Af Yasası Uygulama Esasları.pdf
Af Kapsamında Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi.docx
YÖK Uygulama İlkeleri.pdf