2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma Başvuru Sonuçları

20.10.2023 tarih ve 60/95 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Burs Komisyonu’nun 03.11.2023 tarih ve 02/01 sayılı kararına göre;

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca hazırlanıp Rektörlük Makamı Oluru ile kabul edilen “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Uygulama Esasları” kapsamında 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerine verilecek Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programına başvuran öğrenciler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Burs Komisyonunca değerlendirilmiş ve Enstitümüze verilen 4(dört) kontenjan doğrultusunda, Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerin asil ve yedek listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Asil Liste

Sıra No

Öğrencinin Adı Soyadı

TC Kimlik No

1

El**e  AK**R

550*****258

2

E**f  Ö**L

310*****480

3

Mu****fa  BI***ÇI

666*****504

4

Ye*** CU***

465*****518

 

 

Yedek Liste

Sıra No

Öğrencinin Adı Soyadı

TC Kimlik No

1

Se****n B*** E**N

203*****210

2

Fa***e N*** KÜ**K

381*****612

3

Fi**z  Ö**R

533*****330

4

A***lya  Ö***Z

125*****513