2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma Başvurusu

ÇOMÜ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma Başvurusu

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Enstitümüzde tezli programlara kayıtlı öğrenciler arasından lisansüstü öğrencisi alımı yapılacaktır. 2023 -2024 Eğitim Öğretim yılı itibari ile, Enstitümüz bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenci kontenjanı 2 olarak belirlenmiştir.

Başvurular en geç 02.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne elden yapılacaktır.

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

 

Madde 7- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:


a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
d) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

h) Gelir seviyesi göz önüne alınmalıdır.

ı) Yemek Bursundan yararlanan öğrenciler kısmi zamanlı olarak çalışamazlar

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

 

1- Başvuru Formu (Lütfen tıklayınız)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Yeni tarihli Öğrenci Belgesi

4- Tarihsel Transkript

5- Disiplin Cezası Bulunmadığına Dair Belge (Enstitüden Temin Edilecektir)

6- İrtibat Telefonu

7- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet’ten alınacaktır)

8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

9- SPAS Müstehaklık Sorgulama Evrakı (E-Devlet’ten alınacaktır)

NOT: Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma Başvurusu kabul edilen öğrencilerden işe başlayabilmeleri için yukarıdaki evraklara ek olarak yeni evraklar da istenecektir. Başvurusu kabul edilen öğrencilere süreç tamamlandığında istenecek olan yeni evraklar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.