2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Beslenme Bursu Başvuru Duyurusu

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca hazırlanıp Rektörlük Makamı Oluru ile kabul edilen "Beslenme Yardımı Uygulama Esasları" kapsamında 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Enstitümüze tahsis edilen kontenjan 17 olarak belirlenmiştir.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Beslenme Bursu başvuruları en geç 24.10.2023 Salı günü mesai bitimine kadar (17:00) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 

YEMEK YARDIMINDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

Madde 2 –

a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olması ve normal öğrenim süresinde okuyor olması.(kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz)

b) Yemek yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerden başarı durumu aranmaz. Ancak müracaatların belirlenen okul kontenjanından fazla olması halinde diğer kriterlerle birlikte başarı kriteri de aranmalıdır.

c) Öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.

ç) Öğrenci Velisine ait son 3 aylık bordro veya fakirlik belgesi ibraz etmek zorundadır.

d) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler yemek bursundan yararlanamazlar.

 

Başvuru Tarihi ve Başvuru Yeri:

Başvurular en geç 24.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar(17:00) ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.


Başvuru Formu için lütfen tıklayınız. 

ÇOMÜ Beslenme Yardımı Uygulama Esasları için lütfen tıklayınız.