2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma Başvurusu

ÇOMÜ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma Başvurusu

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışmak üzere Enstitümüzde tezli programlara kayıtlı öğrenciler arasından lisansüstü öğrencisi alımı yapılacaktır.

Başvurular en geç 10.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne elden yapılacaktır.

Başvuru için Aranan Şartlar ve Başvuru Belgeleri aşağıda belirtilmiştir.Aranan Şartlar

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
d) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

h) Gelir seviyesi göz önüne alınmalıdır.

ı) Yemek Bursundan yararlanan öğrenciler kısmi zamanlı olarak çalışamazlar

 

Başvuru Evrakları

1- Başvuru Formu (Lütfen tıklayınız)

2- SPAS Müstehaklık Sorgulama Evrakı (E-devlet-Sgk-Spas Müstehaklık Sorgulama Evrağı)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Yeni tarihli Öğrenci Belgesi

5- Tarihsel Transkript

6- İkametgâh Belgesi

7- Nüfus Kayıt Örneği

9- Sabıka Kaydı

8- İrtibat Telefonu

Ekler

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu.pdf